Europeiska språkutmärkelsen

Lärare i alla språk och modersmål - utom svenska som modersmål - inom alla skolformer kan ansöka om europeiska utmärkelsen för språk, The European Language Label. Utmärkelsen delas ut årligen till nyskapande projekt inom språkundervisning. Nästa ansökningsperiod är 1 april - 21 augusti 2017.

Lärare med sina elever i ett klassrum

EU-kommissionen inrättat utmärkelsen The European Language Label för att utveckla undervisningen i språk. Syftet är att sprida exempel på nyskapande språkundervisning. Projekt som genomförs på följande språk kan ansöka om utmärkelsen

 • engelska
 • moderna språk
 • svenska som andraspråk
 • modersmål
 • alla språk utom svenska som modersmål

EU-kommissionens prioriteringar för 2016-2017 är:

 • Flerspråkiga skolor och klassrum − flerspråkighet en resurs i klassrummet
 • Hur kan läraren använda sig av elevernas fritidsintressen i undervisningen för att uppmuntra till fortsatt språkinlärning?

EU-kommissionens prioriteringar 2016-2017

Upp till 25 000 kronor till bästa projekt

Utmärkelsen delas ut i december. Förutom äran och ett diplom, belönar vi ett eller flera språkprojekt med upp till 25 000 kronor per projekt. Priset går till skolan och är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare.

Nästa ansökningsperiod är 1 april - 21 augusti 2017

Blankett för ansökan läggs ut här senast den 1 april 2017.

En nationell jury bedömer projekten och utser vinnarna

Juryn bedömer alla bidragen och utser vinnarna i december. De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i hela Europa. Projekten bedöms utifrån:

 • Europeiska dimensionen: projektet utgår från den språkliga mångfald som finns i Europa och arbetar aktivt för att öka den interkulturella förståelsen.
 • Motivationsskapande: projektet förbättrar elevernas/studenternas språkkunskaper och gör inlärningen attraktiv för dem.
 • Kvalitativ/kvantitativ förbättring: genom en förbättrad undervisning leder projektet till att elever/studenter lär sig språket effektivt eller att de lär sig flera språk.
 • Nyskapande: nydanande projektet som använder kreativa metoder och lösningar.
 • Inspirationskälla: projektet inspirerar andra språklärare, i andra sammanhang och i andra länder.
 • Helhetssyn: elevens olika behov identifieras och med utgångspunkt från dem används olika undervisningsmetoder.

Representanter i juryn

 • EU-kommissionen
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas riksförbund
 • Universitetskanslersämbetet
 • Universitets- och högskolerådet
 • Utbildningsdepartementet
 • Utbildningsradion
 • Utländsk juryrepresentant
 • Skolinspektionen
 • Språklärarnas riksförbund

Kontakt

Eva Engdell, undervisningsråd
E-post: eva.engdell@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3591

Senast granskad: 2016-12-02