Flerspråkig förskola

Flera språk hos barnen är vardag i många förskolor. Det innebär att förskolepersonal och förskolechefer behöver ha kunskaper om hur flerspråkighet kan bli en tillgång i det pedagogiska arbetet. Sånger, sagor, spel och appar är några verktyg för inspiration och vägledning.

Under rubrikerna  Sång och sagor, Spel och appar samt Lexikon och ordböcker finns exempel på material som kan användas i arbetet med flerspråkighet i förskolan. Där finns också länkar till andra webbsidor där förskolorna själva får bedöma materialens innehåll, kvalitet och ändamålsenlighet. Under rubriken Så arbetar andra finns exempel på hur andra gör.

Sång och sagor

Spel och appar

Ordböcker och lexikon

 

Ta del av hur andra arbetar

Språkutvecklare i Mölndal

Sagor och musik i Eskilstuna

Vetenskapen i fokus i Malmö

Bolidens språkresa


Stödmaterial: Flera språk i förskolan

Stödmaterialet om flerspråkighet i förskolan ska inspirera, ge vägledning och kan ligga till grund för diskussioner i arbetslaget. Materialet bygger på skollagen och förskolans läroplan. Köp eller ladda ner som pdf.

Stödmaterialet Flera språk i förskolan

Senast granskad: 2016-08-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner