Aktuellt om språk-, läs- och skrivutveckling

Utbildning för språk-, läs och skrivutvecklare

Huvudmän som vill utveckla sitt kvalitetsarbete med språk-, läs- och skrivutveckling har möjlighet att anmäla deltagare till en utbildning. Sista ansökningsdag har varit och besked har skickats ut.

Se även

Språk-, läs- och skrivutveckling är ett brett ämne där det finns mängder av material på andra platser på Skolverkets webbplats.

Läslyftet

Läslyftets syfte är att förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga. Fortbildningen pågår under 2015–2018 och alla kan ta del av Läslyftets material på Läs- och skrivportalen.

Publikationer

gilla läsa skriva

Gilla Läsa Skriva

Ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för lärare i årskurs 1-6 i grundsärskolan.

Kvalitetsarbete i praktiken

Konkreta frågeställningar om hur systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken i förskolor och skolor.

Resurs för ökad kvalitet

Stödmaterialet beskriver hur en ämnes- och processkunnig utvecklare kan bidra till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete.

Kontakta oss

Anna Lindblom, föreståndare
anna.lindblom@skolverket.se