Nationellt centrum för språk- läs- och skrivutveckling

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) arbetar med att stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling.

liten pojke tar fram bok

Aktuellt om språk-, läs- och skrivutveckling

Fortsatt stöd för handledare

Du som har handlett inom Läslyftet under läsåret 2015/16 och önskar fortsatt stöd i din handledarroll är välkommen att anmäla dig till heldagsträffar på högskolan eller universitetet i din region. Sista dag att anmäla sig är den 26 augusti.

Utbildning för språk-, läs och skrivutvecklare

Huvudmän som vill utveckla sitt kvalitetsarbete med språk-, läs- och skrivutveckling har möjlighet att anmäla deltagare till en utbildning. Sista ansökningsdag har varit.

NCS höstkonferens 2016

Liksom förra året genomförs NCS nationella höstkonferens både i Göteborg och i Stockholm. I Göteborg den 8-9 november och i Stockholm den 15-16 november. Tema för året är språk- och kunskapsutvecklande arbete.

Se även

Språk-, läs- och skrivutveckling är ett brett ämne där det finns mängder av material på andra platser på Skolverkets webbplats.

Publikationer

gilla läsa skriva

Gilla Läsa Skriva

Ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för lärare i årskurs 1-6 i grundsärskolan.

Kvalitetsarbete i praktiken

Konkreta frågeställningar om hur systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken i förskolor och skolor.

Resurs för ökad kvalitet

Stödmaterialet beskriver hur en ämnes- och processkunnig utvecklare kan bidra till ett långsiktigt systematiskt kvalitetsarbete.

Kontakta oss

Anna Lindblom, föreståndare
anna.lindblom@skolverket.se