Material

Norden i skolan

Bild: Norden i skolan En undervisningsplattform som ger lärare och elever stöd i att arbeta med grannspråken danska, norska och svenska, både i grundskolan och gymnasieskolan. Materialet inkluderar bland annat texter, film, uppgifter och spel och kan vara en hjälp i att öka förståelsen för grannspråken och upptäcka likheter.

Norden i skolan


Hur låter de nordiska språken?

Lyssna på korta dialoger om olika ämnen. Dialogerna finns på danska, finska, isländska, norska och svenska.

Lyssna på nordiska språk


Grannspråk - lektionsförslag i danska och norska

Grannspråk Materialet innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska. Huvuddelen av övningarna riktar sig till årskurs 4-9 men det finns även övningar för förskolan, årskurs 1-3 och gymnasieskolan.

Grannspråk Skämmerskans dotter (2,0 MB)

Senast granskad: 2016-04-12
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten