The European Language Label

Lärare i alla språk och modersmål - utom svenska som modersmål - inom alla skolformer kan ansöka om europeiska utmärkelsen för språk, The European Language Label. Utmärkelsen delas ut årligen till nyskapande projekt inom språkundervisning och språkinlärning. Sista ansökningsdag för i år är den 29 augusti.

Lärare med sina elever i ett klassrum

Europeisk språkutmärkelse EU-kommissionen inrättat utmärkelsen The European Language Label för att utveckla undervisningen i språk. Syftet med utmärkelsen är att sprida exempel på nyskapande språkundervisning och språkinlärning. Till språkundervisning räknas

 • engelska
 • moderna språk
 • svenska som andraspråk
 • modersmål
 • alla språk utom svenska som modersmål

De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i hela Europa.

Ta vara på möjligheten och ansök

Alla som arbetar med nyskapande språkprojekt är välkomna att skicka in en ansökan. EU-kommissionens prioriteringar för 2016-2017 är:

 • Flerspråkiga skolor och klassrum − flerspråkighet en resurs i klassrummet
 • Hur kan läraren använda sig av elevernas fritidsintressen i undervisningen för att uppmuntra till fortsatt språkinlärning?

Gå till ansökan EU-kommissionens prioriteringar 2016-2017

Upp till 25 000 kronor till bästa projekt

Utmärkelsen delas ut i december. Förutom äran och ett diplom, belönar vi ett eller flera språkprojekt med upp till 25 000 kronor per projekt. Priset går till skolan och är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare.

Vinnare 2015

Vinnare av Language Label 2015 är Ersboda skolområde (Umeå), Furutorpskolan 7-9 (Vinslöv), Jonslunds skola (Nossebro) och Uddevalla gymnasieskola (Uddevalla). Ett hedersomnämnande går till Interkulturella Enheten i Eskilstuna..
Läs mer om de vinnade projekten

Sök efter projekt som har vunnit utmärkelsen (Europeiska kommissionen)

Så bedömer vi projekten

Projekten bedöms utifrån:

 • Europeiska dimensionen: projektet utgår från den språkliga mångfald som finns i Europa och arbetar aktivt för att öka den interkulturella förståelsen.
 • Motivationsskapande: projektet förbättrar elevernas/studenternas språkkunskaper och gör inlärningen attraktiv för dem.
 • Kvalitativ/kvantitativ förbättring: genom en förbättrad undervisning leder projektet till att elever/studenter lär sig språket effektivt eller att de lär sig flera språk.
 • Nyskapande: nydanande projektet som använder kreativa metoder och lösningar.
 • Inspirationskälla: projektet inspirerar andra språklärare, i andra sammanhang och i andra länder.
 • Helhetssyn: elevens olika behov identifieras och med utgångspunkt från dem används olika undervisningsmetoder.

En nationell jury utser vinnarna

Juryn bedömer alla bidragen och utser vinnarna i december. Representanterna är från

 • EU-kommissionen
 • Lärarförbundet
 • Lärarnas riksförbund
 • Universitetskanslersämbetet
 • Universitets- och högskolerådet
 • Utbildningsdepartementet
 • Utbildningsradion
 • Utländsk juryrepresentant
 • Skolinspektionen
 • Språklärarnas riksförbund

Kontakt

Eva Engdell, undervisningsråd
E-post: eva.engdell@skolverket.se
Telefon: 08-5273 3591

Senast granskad: 2016-05-10
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen