Miljö och elevhälsa

Den fysiska och psykosociala miljön i skolan är nära förbunden med elevers välmående och hälsa. Hälsofrämjande insatser kan ha olika inriktning och olika perspektiv. Här samlar vi några av dem, liksom det mer omfattande ämnet hållbar utveckling.

flicka på skolgård

Skolmiljö 2000 stängdes 2015

Skolverket har av tekniska skäl avvecklat Skolmiljö 2000 och enkätverktyget den 11 juni 2015. För fortsatt stöd avseende systematiskt kvalitetsarbete hänvisas till BRUK, Skolverkets självskattningsverktyg samt till Arbetsmiljöverkets skattningsverktyg.
Senast granskad: 2016-02-16
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen