Elevhälsa och miljö

God hälsa och miljö i förskolan och skolan är förutsättningar för att barn och elever ska kunna utvecklas och lära sig. Här finns stöd för elevhälsan att främja önskad utveckling. Som stöd för förskolor och skolor som arbetar med hållbar utveckling delar vi ut en utmärkelse.

Senast granskad: 2016-06-10