Stödmaterial om väpnat våld i skolan

Väpnat våld i skolan är ytterst ovanligt och varje eventuell händelse har ett unikt och oförutsägbart förlopp. Att skolpersonal är mentalt förberedd kan rädda liv. Läs stödmaterialet om väpnat våld i skolan – hur skolor kan agera om något händer.

Omslag: stödmaterial om väpnad våld i skolan Mental förberedelse kan vara viktig

Stödmaterialet kan fungera som ett underlag för rektorer som vill informera skolpersonal om olika möjliga strategier vid väpnat våld i skolan. Det handlar bland annat om att fundera igenom den egna skolans förutsättningar för att sätta sig i säkerhet i skolsalar, utrymning, utestängning av gärningspersoner samt om att larma polis och underlätta polisens arbete när de kommer till skolan. Frågan om väpnat våld kan tas upp i samband med att andra säkerhetsfrågor i skolan behandlas, som exempelvis brand.

Hämta publikationen Väpnat våld i skolan - hur skolor kan agera om det händer

Väpnat våld i skolan är ytterst ovanligt

Varje fall av väpnat våld har ett unikt och oförutsägbart förlopp. Åtgärder som i en situation kan bidra till att skydda människor kanske inte alls fungerar i en annan. Därför kan man inte ha en plan för exakt hur man ska agera. Däremot kan mental förberedelse för att väpnat våld i skolan skulle kunna ske, och kunskap om olika strategier som kan användas i akuta skeden, bidra till att skolpersonal agerar klokare om något skulle inträffa. Vilket skulle kunna rädda liv.

Väpnat våld i skolan är ytterst ovanligt. Det har varit några händelser i Sverige då kniv eller skjutvapen använts och i exempelvis Finland har personer med uppsåt att döda många kommit till skolor. Så med tanke både på hur oförutsägbar en eventuell händelse är och hur liten risken är för en enskild skola rekommenderas inte skolor att införa omfattande utbildningsinsatser eller särskilda installationer med tanke på risken för väpnat våld.

Några av de centrala slutsatserna i stödmaterialet är:

  • Mental förberedelse om väpnat våld i skolan och insikter om olika handlingsalternativ kan om en situation skulle uppstå bidra till att rädda liv.
  • För att kunna agera snabbt behöver all skolpersonal, inte bara skolledning och lärare, vara mentalt förberedda för att agera vid väpnat våld i skolan. I ett akut läge måste man ofta agera direkt eftersom det antagligen inte finns tid att rådgöra med andra.
  • Ring 112 och sträva efter att underlätta polisens arbete.
  • Använd stödmaterialet ”Väpnat våld i skolan” när skolpersonalen utbildas kring säkerhetsfrågor.

Viktigt att arbeta förebyggande och skapa förtroendefulla relationer

Det viktigaste för skolors arbete mot våld är det förebyggande arbetet. Det handlar om t att skapa förtroendefulla relationer på skolorna och att motverka mobbning. Detta beskrivs utförligt i stödmaterialet "Grövre våld i skolan – vad man vet och vad man göra", Skolverket, 2009. Den här skriften är ett komplement till "Grövre våld i skolan".

Grövre våld i skolan – vad man vet och vad man göra

Om materialet

Materialet vänder sig till skolledningar, skolpersonal och säkerhetsansvariga i kommunerna. Syftet med stödmaterialet är att ge stöd för att höja medvetenheten kring frågan om väpnat våld i skolan. Stödmaterialets fokus är hur skolpersonal kan tänka och agera i en akut fas av väpnat våld.

Stödmaterialet har tagits fram i samarbete mellan Skolverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

För frågor kontakta Skolverkets presstjänst, 08-527 333 00
 

Senast granskad: 2014-06-18
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen