Stärk rektorernas kompetens i digitala ledningsfrågor

Här är listan över de skolutvecklingsprogram som vi på Skolverket kommer genomföra för att stärka den digitala kompetensen i undervisningssituationen. Dessutom kommer en insats inriktas för att stärka rektorernas strategiska kompetens i digitala frågor.

– Att stärka rektorernas strategiska kompetens i digitala ledningsfrågor är en viktig pusselbit i skolans digitaliseringsarbete. En viktig nyckel för att de digitala satsningarna ska bli framgångsrika är att skolan arbetar systematiskt och strategiskt med frågorna på ledningsnivå, säger Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd på Skolverket.

Stort kompetensbehov inom digitaliseringsområdet

Vår genomgång visar att det finns ett stort kompetensutvecklingsbehov inom digitaliseringsområdet på alla nivåer inom skolan. Särskilt angeläget är det att stärka rektorernas strategiska kompetens i digitala frågor. Från hösten 2016 kommer därför kompetensutvecklingsinsatsen ”Att leda skolutvecklingsprocesser, med fokus på digitalisering” att finnas tillgänglig. Insatsen riktar sig i första hand mot skolledare och rektorer.

Följande insatser är tillgängliga från hösten 2016

  • Säker och kritisk användning av nätet
  • Digitala verktyg för lärande
  • Leda och lära tekniktäta klassrum
  • Att leda skolutvecklingsprocesser, med fokus på digitalisering (riktas till rektorer och skolledare)

Följande är tillgängliga från januari 2017

  • Digitala verktyg för inkludering och särskilt stöd.

Följande insatser kan komma att genomföras vid ändringar i styrdokument och författningar

  • Programmering och digital kompetens
  • Fjärrundervisning i skolan

Redovisning av uppdraget om nationella skolutvecklingsprogram (495 kB)

Vid frågor kontakta:

Katarina Lycken Rüter, undervisningsråd, 08-5273 3540

Senast granskad: 2016-02-15
Innehållsansvar: Undervisningsstödsenheten