Resurser för lärande

Skolbibliotek och modern teknik kan underlätta elevers lärande i alla skolämnen. Här finns stöd också för dig som undervisar i källkritik och behöver anpassa undervisningen för elever med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2016-03-09
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen