Källkritik

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som behövs i skolarbete, studier och som medborgare i ett informationssamhälle. Förmågan lyfts i kursplaner och ämnesplaner och här får du stöd för din undervisning.

Senast granskad: 2016-06-23