Uppsatser och källhänvisningar

Ju längre elever kommer i sina studier desto större blir deras behov av att ange källor i sina arbeten. Det kan vara till exempel uppsatser och gymnasiearbeten. Några bibliotek ger råd om källhänvisningar.

Lathund för yngre elevers uppsatsarbete 

Att planera

 • Vad vill jag veta?
 • Vilka frågor har jag?
 • Vad kan jag själv om detta?
 • Vad behöver jag ta reda på?
 • Från vilka platser och källor tänker jag hämta informationen?
 • Är det några särskilda personer jag behöver träffa?
 • Vilken typ av presentation ska jag göra?
 • Vem ska lyssna till/läsa/titta på min presentation?
 • Hur lång tid har jag på mig?

Att tänka kritiskt

 • Vem står bakom den här informationen/Vem är författaren?
 • Hur aktuell är informationen? Går det att hitta något datum?
 • Vad vill författaren/talaren berätta?
 • "Våffor gör di på detta viset?" Vad vill författaren att jag ska tycka?
 • Innehåller informationen fakta eller är den någons åsikter?
 • Kan jag lita på informationen?
 • Kan jag använda den i mitt arbete?

Att sammanställa materialet

 • Vad har jag fått veta?
 • Vad tycker jag själv?
 • Vad vill jag berätta?
 • Att beskriva arbetet
 • Hur har jag planerat?
 • Fick jag svar på mina frågor?
 • Vad var svårt?
 • Vilka källor har jag använt?
 • Vad har jag lärt mig under arbetet?

Att skriva enkla källhänvisningar

 • Böcker: författare, titel. Årtal
 • Artiklar: författare, titel.
 • Tidskrift, nummer, årtal
 • Www-adresser: författare, titel, publicerings
 • Datum, URL-adress, datum när du hämtade

  Lathund för äldre elevers uppsatsarbete 

Biblioteksgruppen på Celsiusskolan i Uppsala har sammanställt en checklista för elever som ska skriva en uppsats. Den är användbar också inför gymnasiearbete.

Checklista - hur du enkelt skriver din uppsats (511 kB)

Källhänvisningar

Det finns olika system för att ange källor. Enligt Oxfordmodellen skriver du noter i texten och hänvisar till källhänvisningar i slutet av sidan, kapitlet eller boken, medan du med Harvardmodellen placerar dina källhänvisningar i den löpande texten.

Kortfattade instruktioner till hur du citerar, skriver fotnoter och refererar hittar du i ”Att skriva källförteckning” från Celsiusskolans biblioteksgrupp. Här finns exempel på hur källhänvisningar och källförteckningar kan se ut. Kompendiet utgår från Oxfordmodellen.

Att skriva källförteckning (Celsiusskolans biblioteksgrupp, Uppsala) (549 kB)

Om du vill ange källor i löpande text ger både Oxfordmodellen och Harvardmodellen exempel på det:

Källhänvisningar Oxford (Umeå universitetsbibliotek) Källhänvisningar Harvard (Umeå universitetsbibliotek)

Umeå universitet listar och beskriver några vanliga referenssystem som t ex Harvard, Oxford och APA.

Vanliga referenssystem (Umeå universitet)

Huddingegymnasiets bibliotek ger råd om hur gymnasielever kan förteckna eller ange källor.

Att upprätta en källförteckning (Huddingegymnasiets bibliotek)

Senast granskad: 2016-06-23