Lektionsmaterial omi källkritik

Här får du idéer och inspiration till källkritiska diskussioner i skolan. Det finns övningar, kurser, filmer, källkritiska exempel och annat material som du kan prova tillsammans med eleverna.

Lärare Lärartips för källkritiskt arbete

Lärare och skolbibliotekarier delar med sig av sitt arbete med källkritik i klassrummet. Här är deras viktigaste råd till kollegor.

Lärartips för källkritiskt arbete


Checklista för källkritik Checklista för källkritik

Hjälp elever att vara källkritiska. Beställ checklistan för källkritik som dina elever kan ha med sig överallt. Den innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben.

Beställ checklistan för källkritik Beställ affischen om källkritik


Checklista för sociala medier Checklista för sociala medier

Hjälp elever att vara kritiska när de använder sociala medier. Beställ checklistan som dina elever kan ha med sig överallt. Den innehåller frågor som elever kan ställa sig och som ni kan använda som underlag för diskussion i klassrummet.

Beställ checklistan för sociala medier Beställ affischen om sociala medier


Skärmdump Lär mer om medier Källkritik med reflexionsfrågor och lektionstips

Lär om medier (f d MIK-rummet) är en interaktiv utbildning för lärare, elever och bibliotekarier som Statens medieråd har tagit fram. Ett särskilt avsnitt handlar om källkritik. Materialet omfattar texter, filmer, lektionstips och reflektionsfrågor.

Källkritik - en utmaning


webbstjärnanskurs Kurs i källkritik

Webbstjärnan har utvecklat en grundkurs för dig som vill utveckla ditt källkritiska tänkande. Kursen innehåller videolektioner och praktiska case. Du får till exempel lära dig att kritiskt granska webbplatser. Se också En lektion i källkritik - i att granska spam.

Webbstjärnans grundkurs i källkritiskt tänkande (.SE) En lektion i källkritik - i att granska spam


webbstjärnans kursbild Källkritiska övningar för elever och andra

Den här kursen från Webbstjärnan riktar sig till elever som inom ramen för sin skolgång ska fördjupa sig i källkritik. Utgångspunkten är Stiftelsen för Internetinfrastrukturs internetguide Källkritik på Internet som skrivits av Kristina Alexanderson.

Källkritiska övningar för elever och andra


ardetsant Är det sant?

Är allt som sägs och skrivs sant? Vad betyder det egentligen att vara källkritisk? Och hur vet man om man kan lita på en källa? Nyhetsankaret Anna Ankare får lära sig varför det är så viktigt att vara källkritisk. Ingår i UR:s serie om källkritik för barn. Serien omfattar sex filmer.

Är det sant? (UR:s filmer om källkritik)


kkwiki Källkritiska exempel i Kolla källans wiki

I Kolla källans wiki hittar du massvis av exempel på fejkade webbsidor, manipulerade bilder och luriga filmer som du och dina elever kan diskutera och källkritiskt granska. I wikin finns också länkar till artiklar och bloggar där lärare berättar om hur de arbetar med källkritik.

Kolla källans wiki


NE:s temapaket NE:s temapaket Källkritik

Temapaketet lär dig grunderna i källkritik. Hur bedömer man om information är tillförlitlig? Vilka olika typer av källor finns det? Vad händer när en berättelse vandrar genom flera personer? Hur söker man bäst på Internet? Läs också vårt intressanta reportage om bibliotekens roll i dag.

NE:s temapaket om källkritik


expertpamedier Handbok Expert på medier

Om digital kompetens i läroplanen Lgr 11.Den här handboken ger exempel på hur du som lärare ska kunna undervisa om och med medier utifrån den nya kursplanen i samhällskunskap i årskurs 9 för grundskolan. Innehåller också många exempel på källkritiska övningar.

Expert på medier

Senast granskad: 2016-04-28
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen