Integritet och säkerhet

Alla elever ska känna att de är trygga i skolan. Lärare och elever ska arbeta förebyggande för en god studiemiljö. Eftersom många elever använder nätet och sociala medier i skolan och på fritiden behöver frågor om integritet och säkerhet på nätet ingå i det förebyggande arbetet.

Till din hjälp finns checklistor, lektionstips och exempel på hur andra skolor jobbar med frågorna.

Umgängesregler på nätet Integritet i sociala medier Lektionsmaterial och övningar

Hjälp elever att agera säkert och ansvarsfullt

Dessa guider kan du använda som underlag för diskussioner med dina elever. Du kan också skriva ut och sätta upp dem i till exempel klassrummet eller skolbiblioteket. Insafe, som är ett europeiskt projekt för säkerhet på nätet, har tagit fram materialet och Skolverket har översatt det till svenska.

Insafe (Europeiska skoldatanätet)

Var rädd om dig på nätet! Guide från Insafe-projektet
Var rädd om dig på nätet!

Stegvis guide för vad elever kan göra om någon mobbar dem på nätet.

PDF Var rädd om dig på nätet (380 kB)


Tänk på vad du lägger ut på nätet! guide från Insafe-projektet
Tänk på vad du lägger ut på nätet!

Stegvis guide för vad elever ska tänka på innan de publicerar inlägg på nätet.

Pdf för skärm: Tänk vad du lägger ut på nätet (479 kB) PDF utskrift - Tänk på vad du lägger ut på nätet! (512 kB)


Stöd för skolledare och huvudmän

Personuppgiftslagen skyddar den personliga integriteten. Den reglerar hur skolor får hantera uppgifter om elever, till exempel på nätet. Den styr också hur skolor får använda molntjänster. Som hjälp finns checklistor och fakta om hur lagen tillämpas i skolan.

Personuppgiftslagen i skolan

Senast granskad: 2016-09-23