Checklista för sociala medier

Hur används dina personuppgifter i sociala medier? Vad händer med det material du har publicerat? Kan du avsluta ditt medlemskonto? Skolverket har ställt samman en checklista med ett urval frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst, i skolan eller privat.

Checklista Under senare år har det blivit populärt att använda sociala medier i skolan, som ett inslag i undervisningen eller som ett sätt att hålla kontakt med kollegor. Sociala medier är snabba, lättanvända och hjälper dig att omvärldsbevaka, kommunicera och dela material med elever, föräldrar och kollegor. Många lärare har också berättat om hur deras elever blir motiverade att skriva och skapa när deras material blir synligt för en vidare krets än klassrummet. Andra lyfter fram betydelsen av att ha ett stort professionellt nätverk för kollegialt lärande och diskussion.

Det finns dock en hel del att fundera kring innan du börjar använda en social medietjänst. Dessa är ofta gratis att använda eftersom finansieringen kommer från annonser och reklam. För att kunna anpassa reklamen till ditt kön, din ålder och dina intressen hämtar företaget in information om hur du surfar, vad du klickar på, vilka sökord du använder, hur du interagerar med dina vänner och så vidare. Kanske vill du vara säker på att dina personuppgifter och ditt publicerade material inte sprids på ett sätt som du inte önskar. Om du vill ta bort material eller till och med ditt konto ska det också vara möjligt.

Olika tjänster ställer också olika krav på dig som användare, och kommer också att använda dina uppgifter på olika sätt. De här kraven brukar formuleras i tjänstens användarvillkor och sekretesspolicy, texter som vi kanske inte alltid tar oss tid att läsa när vi registrerar oss som medlemmar.

Skolverket har ställt samman en liten checklista med frågor som kan vara bra att ställa innan du börjar använda en tjänst. En del av frågorna får du svar på om du läser de användarvillkor och den sekretesspolicy som det brukar länkas till längst ner på det sociala medieföretagets webbplats.

Senast granskad: 2015-06-08
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen