Upphovsrättsguide om bilder

Guiden reder ut vad som gäller när ni vill använda andras bilder i undervisning och i skolarbete. Guiden gäller alla skolformer.

Bilder som kan användas utan tillstånd

Om du och dina elever har skapat egna bilder eller tagit egna foton är ni upphovspersoner och bestämmer själva vad ni vill göra med era bildverk. Saknar ni egna bilder kan ni använda bilder som har en så kallad Creative Commons-licens. Det betyder att upphovspersonen har satt en licens på bilden som förklarar hur den får användas och spridas. Här kan du se hur det fungerar:

Creative Commons i skolan

Det finns fler licenser av det här slaget, men Creative Commons är kanske den mest kända. Ett enkelt sätt att hitta bilder som får användas och spridas även på nätet är att göra en bildsökning i Google. När du har gjort din sökning, klickar du på Sökverktyg/Användningsrättigheter. Som du ser av bilden nedan finns fem alternativ att välja mellan.


Via Google-sökning kan du ta reda på bildens användningsrättigheter Via Google-sökning kan du ta reda på bildens användningsrättigheter


Här finns en manual som mer detaljerat beskriver hur du kan gå till väga.

Hitta fria bilder med hjälp av Googles sökfilter (Karolinska institutet)

Du och dina elever kan också leta i arkiv med fria bilder. Du hittar exempel på några sådana i Kolla källans idélåda.

Hitta fria bilder (Kolla källans idélåda)

Ytterligare ett alternativ är att använda gamla bilder där skyddstiden har gått ut, det vill säga då det har gått 70 år sedan upphovspersonen dog. Som exempel kan nämnas gamla vykort eller bilder i böcker och tidningar. Gäller det fotografiska bilder måste det ha gått 50 år sedan fotot togs. För foton tagna före 1996 gäller skyddstider på 25 respektive 50 år. På foton tagna efter 1996 gäller 50 och 70 år.

För övriga bilder, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier (egna bilder, licensierade bilder, gamla bilder) behövs tillstånd från upphovspersonen för att få använda och sprida bilden. Med stöd av paragraf 42 punkt a och c i upphovsrättslagen har dock SKL tecknat ett avtal, Skolkopieringsavtalet, med Bonus Copyright Access. Avtalet gäller till och med läsåret 2016/2017 och ger skolor utvidgade möjligheter att använda text och bild i undervisningen. Avtalet omfattar inte ljud och rörlig bild.

Bilder som skyddas av upphovsrätt

Skolkoperingsavtalet tillåter att skolan får göra ganska mycket med upphovsrättsskyddade bilder. Gränsen går vid internet. Det är inte tillåtet att lägga ut upphovsrättsskyddade bilder på skolans webbplats, blogg, facebooksida eller instagramkonto. Vill ni använda andras bilder för webbpublicering är det bättre att leta upp bilder med Creative Commons-licens eller fotografera själva.

Upphovsrättsskyddade bilder och texter får lärare och elever

  • ladda ner
  • skanna
  • skriva ut
  • fotokopiera
  • spara digitalt, t.ex. på skolans slutna nätverk, på USB etc.
  • dela kopior på skolans slutna nätverk, via e-post etc.
  • lägga kopierat material i presentationer, t.ex. PowerPoint
  • spara och dela digitala presentationer på skolans slutna nätverk, via e-post etc.
  • projicera och visa på skärm
  • dela ut papperskopior

PowerPoint

Kopieringsavtalet ger lärare och elever rätt att använda bilder och texter från internet i en PowerPoint-presentation som ni visar i klassrummet. Lärare och elever får också skriva ut bilder och åhörarkopior för den egna undervisningen. Det går bra att lägga ut en sådan PowerPoint på skolans slutna lärplattform eller interna nätverk. Det går också bra att sända materialet till eleverna via e-post, så länge bara eleverna i undervisningsgruppen har tillgång till materialet under det aktuella läsåret. Materialet får inte göras tillgängligt på internet.

Skanna

Om du eller dina elever vill skanna in en bild från en bok eller tidskrift för att lägga in i en PowerPoint går det bra enligt kopieringsavtalet (Källa: Allmänna avtalsvillkor för kopiering i skolorna punkten 5 och punkt 7)

Detta enligt det kopieringsavtal som Bonus Copyright Access har slutit med Sveriges Kommuner och Landsting. Ett liknande avtal har slutits med Friskolornas Riksförbund. I avtalet ingår inte att publicera upphovsrättsskyddade texter och bilder på internet.

Källa: Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande i skolorna vt 2014, 2014/2015, 2015/2016

Bilder på nätet

Materialdatabas på skolan

Det är tillåtet att spara det som lärare och elever kopierat på skolans slutna nätverk (enligt 15/15-regeln, vilket innebär högst 15 procent, dock inte mer än 15 sidor). Sparat material kan alltså användas mellan lärare och elever i den undervisningsgrupp som kopieringen och lagringen gjorts för. Materialet får användas för skolarbetet, t.ex. läggas i digitala presentationer, kopieras in i elevarbeten, skrivas ut etc. När materialet läggs upp på det slutna nätverket är det viktigt att det tydligt framgår av filen från vilken källa materialet är hämtat och vem som är upphovsman. Vill läraren senare använda samma material till andra elever måste läraren kolla upp ursprungskällan för att veta att den nya användningen fortfarande ligger inom vad som är tillåtet enligt Skolkopieringsavtalet. Detta enligt mejl till Kolla källan från Bonus Copyright Access 2014-08-22.

 

Bokomslag på webben

Många förlag har bildarkiv på nätet där det går att ladda ner bokomslag för användning i redaktionell text som rör boken, som t.ex. boktips på webben. Det är dock inte tillåtet att gå in och ändra bilderna på något sätt. Enklast är att gå in och titta på bokförlagens webbplatser och se vad respektive förlag har för regler. Informationen finns ofta under rubriken Press/Pressrum. För att vara riktigt säker, mejla bokförlaget och fråga! Se ett inlägg om bokomslag från tävlingen Webbstjärnans blogg:

Bokomslag på bloggen - vad får man publicera? (Webbstjärnen)

Byggnader

Byggnader får avbildas fritt, enligt upphovsrättslagen 24 § . I flera europeiska länder, t.ex. Sverige, råder så kallad panoramafrihet. Det innebär att det är tillåtet att avbilda en byggnad och publicera bilden utan att först fråga arkitekten eller konstnären om lov. Frågan har varit uppe i Europaparlamentet sommaren 2015:

Fortsatt panoramafrihet - men inte i hela i EU

Fotografera av annans fotografi

Om du fotograferar någon annans material, som är skyddat av upphovsrätten, bör du fråga upphovspersonen om lov innan du publicerar din bild på internet. Om du däremot tar ett fotografi där någon annans bild ingår som en obetydlig detalj i bakgrunden behöver du inte be om lov.

Konstverk

Enligt Upphovsrättslagen (23 §) är det inte tillåtet att lägga ut bilder av upphovsrättsskyddade konstverk på internet. Vill du göra det, måste du först fråga konstnären om lov. Hänger det en vacker tavla av en konstnär i skolans aula? Om du vill skriva en recension av målningen kan du fotografera den och lägga in bilden i din recension. Men om du vill lägga ut din recension på nätet, kan du inte ha med någon bild av konstverket. Bilden får inte heller läggas in i en reklambroschyr för skolan.

Enligt en dom från Högsta domstolen är det inte tillåtet att sprida bilder på offentlig konst på nätet utan att först fråga upphovspersonen om lov:

Högsta domstolen: Att sprida bilder på offentlig konst på nätet (idg.se)

Såhär skriver Bonus Copyright Access på sin webbplats om konstverk utomhus:

"Man får fritt avbilda konstverk om konstverket är stadigvarande placerat på eller vid allmän plats utomhus. Finns däremot statyer och andra konstverk på privata tomter (även om man kan se konstverken utifrån) får dessa inte avbildas utan tillstånd – om det inte är för privat bruk. Byggnader får man alltid avbilda fritt."

Källa: Konstcitat (Bonus Copyright Access)

Människor i reklam

I reklamsammanhang krävs alltid samtycke för att få publicera namn och bild på person. Se Lag (1978:800) om namn och bild i reklam:

Lag (1978:800) om namn och bild i reklam

Människor i löpande text

Det är tillåtet att publicera bilder på människor i en löpande text på internet, så länge publiceringen inte är kränkande. Detta regleras inte i upphovsrättslagen utan i personuppgiftslagen. Datainspektionen har en förklarande text om detta:

Publicering på Internet (Datainspektionen)

Uppslagsverk (Wikipedia och NE)

Wikipedia och Nationalencyklopedin är troligtvis de två mest använda uppslagsverk inom svensk skola. Så här skriver de om upphovsrätt för deras bilder:

Wikipedia:Att återanvända material från Wikipedia

Upphovsrätt och NE.se

Upphovsrättsskyddade figurer

Om dina elever vill rita av en upphovsrättskyddad figur, som till exempel Bamse, får de då göra en film av sina teckningar/målningar? Såhär svarar Bildleverantörernas Förening:

"Avser Bamsefigurerna exakta kopior av ursprungsbjörnen Bamse är det inte tillåtet och i vart fall inte att lägga ut på nätet. Att använda originalteckningar av Bamse i skolarbete är möjligt om skolan är medlem i Bonus Presskopia, men just att göra rörliga bilder ingår inte i det avtalet."

Måla egna Bamsefigurer och ha med i film

Augusti 2009 (rev. 11 februari 2016) | Text: Anette Holmqvist. Juridisk faktagranskning: Mathias Klang (2009). Illustration: Per Filipsson

Senast granskad: 2016-02-11
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen