bild av utvecklingspaketen

Sju timmar om - enkelt och nära

"Sju timmar om" är olika utvecklingspaket för varierade ändamål och för skilda målgrupper. Flera av paketen nedan är under produktion och ännu inte publicerade (dessa opublicerade är gråa nedan) och flera andra kommer att tillkomma. Gemensamt för alla paket är att de tar ungefär sju arbetstimmar att gå igenom för en verksamhet och att de är tänkta att utgöra en högst begränsad del i ett verksamhetsområde.

 

Främja-likabehandling Förebygga-kränkningar Åtgärda-kränkningar


Skolans-värdegrund-–-om,-genom-och-för Delaktighet och inflytande


Jämställt-bemötande-i-undervisningen Jämställt-bemötande-i-förskolan


Källkritik för gymnasieskolan Källkritik för årskurs 7-9 Här får ni inspiration till samtal om källkritik med yngre elever.

 


Digitala responsverktyg kan vara ett sätt att underlätta inkludering och delaktighet. Undersökande-samtal Barn-som-anhöriga


SYV-på-lektionen-(1-6) SYV-på-lektionen-(7-9)


Vad påverkar valet? (1-6) Vad påverkar valet? (7-9) SYV---allas-ansvar-(1-9)

Senast granskad: 2016-04-25
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen