200 miljoner extra till kommuner med många nyanlända elever

46 kommuner som tagit emot många nyanlända barn och ungdomar i förhållande till sitt totala elevantal får dela på 200 miljoner kronor. Pengarna ska stötta utbildningsverksamheten i kommunen, och betalas ut av Skolverket utan ansökan.

46 kommuner får pengar

De 200 miljoner kronor som regeringen beslutat avsätta som extra stöd, fördelas mellan 46 kommuner. Bidraget fördelas proportionellt mot antalet asylsökande/kommunplacerade barn i respektive kommun. Summorna varierar mellan ca 1,2 – 9,1 miljoner kronor.

Kommuner som får motta extra stöd, samt belopp (90 kB)

Detta är kommuner som under 2015 tagit emot asylsökande och kommunplacerade barn och ungdomar motsvarande minst 10 procent av antalet barn och ungdomar i kommunen. Medlen har inte kunnat sökas, utan fördelas av Skolverket till de kommuner som uppfyller dessa kriterier.

Vad ska pengarna användas till?

De extra pengarna ska stödja utbildningsverksamheter med stora behov. De ska användas under verksamhetsåret 2016.

När kommer pengarna?

De kommuner som berörs kommer att få pengarna utbetalda senast den 31 december 2015.

Hur har Skolverket beräknat fördelningen?

Enligt regeringens beslut ska medel gå till de kommuner som den 20 november 2015 tagit emot asylsökande och kommunplacerade barn och ungdomar motsvarande minst 10 procent av det antal barn och ungdomar som var folkbokförda i kommunen den 1 januari 2014. Vi har inhämtat denna statistik från Migrationsverket respektive SCB, och beräknat vilka kommuner som kan komma i fråga.

Senast granskad: 2015-01-11
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten