Avgiftsnivåer för maxtaxa

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen kan beräkna avgiftsnivåer för är 45 390 kr per månad och hushåll.

Avgiftsnivåer 2017

Från och med 1 januari 2017 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2016. Höjning beror på att inkomsttaket indexerats till 45 390 kr per månad 2017.

Förskola/pedagogisk omsorg

  Avgiftstak Dock högst...
Barn 1 3% 1 362 kr
Barn 2 2% 908 kr
Barn 3 1% 454 kr

Exempel på avgifter för barn 1 i förskola

Ett avgiftstak på 3 % innebär:

  • Om ett hushåll har en inkomst på minst 45 390 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 1362 kr för barn 1.
  • Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 750 kr för barn 1.

Fritidshem/pedagogisk omsorg

  Avgiftstak Dock högst...
Barn 1 2% 908 kr
Barn 2 1% 454 kr
Barn 3 1% 454 kr
Senast granskad: 2016-10-04
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten