Avgiftsnivåer för maxtaxa

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är 43 760 kr per månad.

Avgiftsnivåer 2016

Från och med 1 januari 2016 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2015. Höjning beror på att inkomsttaket indexerats till 43 760 kr per månad 2016.

Förskola/pedagogisk omsorg

  Avgiftstak Dock högst...
Barn 1 3% 1 313 kr
Barn 2 2% 875 kr
Barn 3 1% 438 kr

Fritidshem/pedagogisk omsorg

  Avgiftstak Dock högst...
Barn 1 2% 875 kr
Barn 2 1% 438 kr
Barn 3 1% 438 kr
Senast granskad: 2015-12-29
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten