Avgiftsnivåer för maxtaxa

Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Den högsta inkomsten som kommunen kan få ersättning för är 45 390 kr per månad.

Avgiftsnivåer 2017

Från och med 1 januari 2017 gäller avgiftsnivåerna nedan. De har höjts i jämförelse med 2016. Höjning beror på att inkomsttaket indexerats till 45 390 kr per månad 2017.

Förskola/pedagogisk omsorg

  Avgiftstak Dock högst...
Barn 1 3% 1 362 kr
Barn 2 2% 908 kr
Barn 3 1% 454 kr

Fritidshem/pedagogisk omsorg

  Avgiftstak Dock högst...
Barn 1 2% 908 kr
Barn 2 1% 454 kr
Barn 3 1% 454 kr
Senast granskad: 2016-10-04
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten