Statsbidrag för omsorg på obekväm tid

Detta statsbidrag kan sökas av kommuner för barnomsorg på obekväm tid. Statsbidraget ska stimulera kommuner att, i ökad omfattning, erbjuda barnomsorg när förskola eller fritidshem inte har öppet.

Två småbarn i soffan

2016: Ansök 15/2, redovisa -15 15/4, rekvisition 1 15/5, rekvisition 2 1/11. 2017: redovis -16 vår

Rekvirera senast 1 november

Nu är det dags att rekvirera bidraget för andra halvåret (juli - december 2016).
Samtliga huvudmän som har beviljats ansökan 2016 ska rekvirera senast 1 november.
Information om rekvisition 2. 2016 (117 kB) Blankett för rekvisition 2. 2016 (130 kB)


Vem kan söka?

Kommuner kan söka bidrag för barnomsorg på obekväm tid. Med obekväm tid avses i det här fallet vardagar mellan kl. 19.00 och 06.00 samt helger. Ni kan söka för redan befintlig verksamhet och för ny verksamhet.

Vad ska bidraget användas till?

Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds omfattar barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Bidraget ska gå till era kostnader för omsorg som erbjuds under obekväm tid och som erbjuds i minst 30 timmar per barn och månad. I ansökan ska ni ange hur många barn som är aktuella att delta i omsorg på obekväm tid under året. Ersättningen per barn bestäms utifrån antalet sökande. Ni kan söka bidrag för ett år i taget under åren 2014, 2015 och 2016.

Beslut om ansökan 2016

I årets ansökningsomgång sökte och beviljades 188 kommuner bidrag. Skolverket har fördelat anslaget på 80 miljoner kronor jämnt över de sökande och i förhållande till antal platser de avser att erbjuda. Bidragsbeloppet 2016 blir 6 066 kr per genomsnittligt antal barnomsorgsplatser och halvår.

Beviljade belopp per huvudman 2016 (930 kB)

Beslut om rekvisition

Huvudmän har rekvirerat bidrag för drygt 37 miljoner kronor för omsorg på obekväm tid under januari – juni 2016.

Beslut om rekvisition första halvåret 2016 (831 kB)

Kontakt

E-post: nattis@skolverket.se

Anna Sjögren
Tel: 08-5273 3506

Senast granskad: 2016-10-08
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten