Statsbidrag för omsorg på obekväm tid

Detta statsbidrag kan sökas av kommuner för barnomsorg på obekväm tid. Statsbidraget ska stimulera kommuner att, i ökad omfattning, erbjuda barnomsorg när förskola eller fritidshem inte har öppet.

Två småbarn i soffan 2016: Ansök 15/2, redovisa -15 15/4, rekvisition 1 15/5, rekvisition 2 1/11. 2017: redovis -16 vår

Vem kan söka?

Kommuner kan söka bidrag för barnomsorg på obekväm tid. Med obekväm tid avses i det här fallet vardagar mellan kl. 19.00 och 06.00 samt helger. Ni kan söka för redan befintlig verksamhet och för ny verksamhet.

Vad ska bidraget användas till?

Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds omfattar barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Bidraget ska gå till era kostnader för omsorg som erbjuds under obekväm tid och som erbjuds i minst 30 timmar per barn och månad. I ansökan ska ni ange hur många barn som är aktuella att delta i omsorg på obekväm tid under året. Ersättningen per barn bestäms utifrån antalet sökande.

Beslut om ansökan 2016

I årets ansökningsomgång sökte och beviljades 188 kommuner bidrag. Skolverket har fördelat anslaget på 80 miljoner kronor jämnt över de sökande och i förhållande till antal platser de avser att erbjuda. Bidragsbeloppet 2016 blir 6 066 kr per genomsnittligt antal barnomsorgsplatser och halvår.

Beviljade belopp per huvudman 2016 (930 kB)

Beslut om rekvisition 2016

Här kan du se en lista över vilka kommuner som beviljats bidrag 2016 och hur mycket pengar de får.

Beslut om rekvisition första halvåret 2016 (831 kB)

Beslut om rekvisition andra halvåret 2016 (820 kB)

Kontakt

E-post: nattis@skolverket.se

Anna Sjögren
Tel: 08-5273 3506

Senast granskad: 2016-11-24
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten