Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder

Kommuner som har maxtaxa kan ansöka om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder. Statsbidraget fördelas årligen och är till för åtgärder inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Barn som bygger Ansökan 15 jan – 15 feb
Utbetalning 1 31 mars
Utbetalning 2 30 september
Uppföljning 15 novmeber

Ansökan är öppen 15 januari - 15 februari i Mina sidor

För första gången ingår det här bidraget i Skolverkets Mina sidor. För att logga in i Mina sidor och göra ansökan krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. 

Förbered ansökan från 16 december

För att du som ska arbeta med ansökan ska få behörighet till bidraget kan användare av Mina sidor i din organisation bjuda in och fördela behörighet till dig. Det gör att det kommer det gå smidigare för er att sätta igång med ansökan när den öppnar.

Läs mer om Mina sidor och Logga in


Så får statsbidraget användas

Statsbidraget får används till:

  • att öka antalet anställda i verksamheterna
  • åtgärder som höjer kompetensen hos förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare som arbetar i verksamheterna

Läs mer om bidraget i förordning (2001:161)

Vem får söka?

Bidraget kan bara sökas av kommuner, men pengarna kan användas för åtgärder både inom kommunala och enskilda förskolor och fritidshem. Enskilda förskolor kan inte söka bidraget.

Bidragsramar för 2017

Bidragsramarna för de kvalitetssäkrande åtgärderna för respektive kommun har fastställts av Skolverket:

Bidragsramar för kvalitetssäkrande åtgärder 2017 (52 kB)


Bidragsåret 2016

Dec 2016 | Redovisning av bidraget för 2016

Nu har de kommuner som fick bidraget för bidragsåret 2016 redovisat vad pengarna användes till.

Här kan du se hela sammanställningen över beviljade och godkända statsbidrag (35 kB)

Kontakt

maxtaxa@skolverket.se
 

Senast granskad: 2016-11-18
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten