Statsbidrag för entreprenörskap i skolan - huvudmän

Det här statsbidraget kan sökas av huvudmän för att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan. Bidraget kan sökas för verksamhet från förskola till vuxenutbildning. Sista dag att ansöka om bidrag för 2016 var 18 april, beslut meddelas i maj.

Ung kvinna som pratar i telefon

Vem kan söka bidrag?

Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän i samtliga skolformer.

Vad ska bidraget användas till?

Huvudmän som får statsbidrag ska i sin verksamhet främja entreprenörskap inom skolväsendet genom att

  • utveckla kunskaper om projekt och företagande
  • stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt
  • samarbeta med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och ideella organisationer eller
  • främja flickors och unga kvinnors entreprenörskap

Statsbidraget ska användas till kostnaderna för de insatser ni vill göra. Skolverket betalar inte kostnader för inköp av utrustning och material.

Bedömning av ansökan

I bedömningen av ansökan tas hänsyn till om den

  • har en tydlig inriktning på entreprenörskap
  • har fokus på utvecklingen av undervisning och pedagogiskt arbete
  • innehåller en beskrivning av behov och syfte
  • omfattar insatserna som kan följas upp och utvärderas
  • ingår i ett långsiktigt utvecklingsarbete

samt att den ekonomiska planen är rimlig i relation till beskrivna insatser.

Skolverket strävar efter en god geografisk spridning av bidrag till verksamhet inom samtliga skolformer och en balans mellan stöd till gymnasieskolans yrkesinriktade och högskoleförberedande program.

Kontakt

E-post: statsbidrag.entreprenorskap.skola@skolverket.se

Ia Envall
Tel: 08-5273 3592

Eva Engdell
Tel: 08-5273 3591

Senast granskad: 2015-04-25
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten