Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd

Barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn, har rätt till utbildning. Kommuner kan ansöka om bidrag för kostnader för dessa barns utbildning.

Två pojkar håller om varandra

Ansökan är öppen 15 januari - 15 februari i Mina sidor

Från 16 december kan ni förbered ansökan

För att du som ska arbeta med ansökan ska få behörighet till bidraget kan användare av Mina sidor i din organisation bjuda in och fördela behörighet till dig. Det gör att det kommer det gå smidigare för er att sätta igång med ansökan när den öppnar.

Läs mer om Mina sidor och Logga in


Vilka kan söka?

En kommun som inom sitt område har barn som vistas i landet utan tillstånd och har kostnader för barnets utbildning kan ansöka om bidrag.

Vilka omfattas av bidraget? 

Barn som vistas i landet utan tillstånd har i huvudsak samma rätt till utbildning som andra barn som bor i Sverige. Det regleras i skollagen (2010:800). Rätten gäller i:

  • förskoleklass
  • grundskola
  • grundsärskola
  • specialskola
  • sameskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola

Papperslösa barn har ingen skolplikt och rätten till gymnasieutbildning gäller endast om studierna påbörjas före 18 års ålder.

Bidragets storlek

2016 fördelade Skolverket 50 miljoner kronor i bidrag. Vi fördelar bidraget proportionellt till samtliga kommuner som ansöker om bidrag efter ett fördelningstal som fastställs för varje kommun. Fördelningstalet fastställs på ett medelvärde av antalet asylsökande barn i åldern 6-17 år i kommunen under de tre senaste åren före ansökan.


Bidragsåret 2016

2016: Ansök 15/1-15/2, Redovisa 2015 senast 15/2, ansök 15/8-15/9, redovisa 2015 senast 1/3 -17

Kontakt

Frågor om statsbidrag
statsbidrag.papperslosa@skolverket.se

Frågor om skoljuridik
Skolverkets upplysningstjänst
Tel: 08-5273 3200
upplysningstjansten@skolverket.se

Senast granskad: 2016-08-15
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten