Statsbidrag för fortbildning inom specialpedagogik

Bidraget ska gå till fortbildning av lärare och förskollärare i syfte att ta
en speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Ansökan 15 januari – 15 februari 2017. Utbetalning - Mars 2017 . Redovisning - Våren 2018 Ansökan är öppen 15 januari - 15 februari i Mina sidor

För första gången ingår det här statsbidraget i Skolverkets Mina sidor. För att logga in i Mina sidor och göra ansökan krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. 

Förbered ansökan från 16 december

För att du som ska arbeta med ansökan ska få behörighet till bidraget kan användare av Mina sidor i din organisation bjuda in och fördela behörighet till dig. Det gör att det kommer det gå smidigare för er att sätta igång med ansökan när den öppnar.

Läs mer om Mina sidor och Logga in


Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas som ersättning för lön för lärare och förskollärare under den tid de deltar i utbildningen för en speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Läraren ska:

  • delta i utbildning under arbetstid,
  • eller vara tjänstledig under utbildningen,
  • eller delta i utbildningen under tid han eller hon inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Fördelning arbete/studier

En lärare behöver inte ha gått ner i arbetstid jämfört med den arbetstid han eller hon hade tidigare utan det är tillräckligt att han läser en utbildning under den tid som han eller hon inte arbetar för att bidraget ska kunna beviljas.

Bidraget kan beviljas även om arbete plus utbildning sammanlagt blir mer än 100 procent, men bidraget kan bara betalas ut för tiden upp till 100 procent.

Till exempel om läraren tidigare arbetat 100 procent och statsbidrag söks för att läraren ska kunna läsa en kurs på 50 procent.

Då behöver inte läraren gå ner till 50 procent i arbetstid för att bidraget ska kunna beviljas. Bidraget kan beviljas för den tid som läraren studerar och som huvudmannen sätter ned arbetstid för till exempel 25 procent där kursen egentligen är på 50 procent.

Vem kan söka?

Kommunala och fristående huvudmän för:

  • förskoleklassen,
  • grundskolan, grundsärskolan,
  • specialskolan, sameskolan,

Vanliga frågor

Hur mycket bidrag kan en skola få per lärare eller förskollärare?

Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen, under den tid läraren utbildar sig.

Ni kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren. Ni kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men då får ni inte bidrag för den överstigande delen. Statsbidraget beräknas på en årslön för en speciallärare eller specialpedagog om 590 000 kronor vilket baseras på en medellön om 34 000 kronor/månad inklusive sociala avgifter.

Hur mycket bidrag kan en huvudman söka för en lärare som studerar?

Exempel: En huvudman godkänner att en anställd lärare eller förskollärare deltar i utbildning som sammanlagt motsvarar t.ex. 90 hp varav 30hp läses per termin. Om huvudmannen gör motsvarande nedsättning i tid för den tid läraren studerar dvs. 100 procent för 30 hp/termin och betalar minst 80 procent av lärarens lön för den del läraren studerar kan huvudmannen efter ansökan ta emot 165 200 kronor i statsbidrag (590 000 kronor / 2 x 80 procent x 70 procent) per termin för fortbildning av deltagaren.

Liknande statsbidrag

Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan Bidraget ska gå till att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan.

Statsbidrag Specialpedagogik för lärande  Genom denna kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik kan lärarkollegiet tillsammans utveckla sin undervisning. Insatsen syftar till att stärka alla lärares specialpedagogiska kompetens för att möta elevers olika behov.
Statsbidrag för lärarlyftet  En lärare kan genom Lärarlyftet läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen. Ni kan söka bidrag för deltagande i lärarlyftet.

Kontakt

inkorg.elevhalsa@skolverket.se

Senast granskad: 2016-12-20
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten