Statsbidrag om fortbildning för lärare i SvA och Sfi

Bidraget ska gå till fortbildning för lärare i syfte att ge behörighet att undervisa i svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Bidraget kan även gå till motsvarande utbildning som ger lärare kunskaper inom ämnet svenska som andraspråk.

Ansökan är öppen 15 januari - 15 februari i Mina sidor

För första gången ingår det här statsbidraget i Skolverkets Mina sidor. För att logga in i Mina sidor och göra ansökan krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. 

Förbered ansökan från 16 december

För att du som ska arbeta med ansökan ska få behörighet till bidraget kan användare av Mina sidor i din organisation bjuda in och fördela behörighet till dig. Det gör att det kommer det gå smidigare för er att sätta igång med ansökan när den öppnar.

Läs mer om Mina sidor och Logga in


Vad ska bidraget användas till?

Bidraget ska användas som ersättning för lärares lön under den tid de deltar i utbildning.

Läraren ska:

  • delta i utbildning under arbetstid,
  • eller vara tjänstledig under utbildningen,
  • eller delta i utbildningen under tid han eller hon inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid

Fördelning mellan arbete och studier

En lärare behöver inte ha gått ner i arbetstid jämfört med den arbetstid han eller hon hade tidigare. Det är tillräckligt att läraren läser en utbildning under den tid som han eller hon inte arbetar för att bidraget ska kunna beviljas.

Bidraget kan beviljas även om arbete plus utbildning sammanlagt blir mer än 100 procent, men bidraget kan bara betalas ut för tiden upp till 100 procent.

Exempel

En lärare arbetade tidigare 100 procent. Huvudmannen söker statsbidrag för att läraren ska kunna läsa en kurs på 50 procent studiefart. Då behöver inte läraren gå ner till 50 procent i arbetstid för att bidraget ska kunna beviljas. Bidraget kan beviljas för den tid som läraren studerar och som huvudmannen sätter arbetstid för. Till exempel, huvudmannen avsätter 25 procent av arbetstiden för studier, även om kursen egentligen är på 50 procent studiefart.

Vem kan söka?

Huvudman inom skolväsendet Huvudman för utbildning vård av unga Huvudman för utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt enligt 5 kap. förordningen om vuxenutbildning

Eller den som enligt avtal med en huvudman utför uppgifter inom sådan utbildning som avses enligt ovanstående tre punkter.

Från och med höstterminen 2017 kommer även folkhögskolor kunna söka statsbidraget. 

Vanliga frågor och svar

Hur mycket bidrag kan en huvudman få per lärare?

Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen, under den tid läraren utbildar sig.

Ni kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren. Ni kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men då får ni inte bidrag för den överstigande delen. Statsbidraget beräknas på en årslön för en lärare om 545 000 kronor vilket baseras på en medellön om 31 500 kronor/månad inklusive sociala avgifter.

Exempel på uträkning för statsbidrag per lärare

En huvudman godkänner att en anställd lärare eller förskollärare deltar i utbildning på heltid som sammanlagt motsvarar 90 hp, varav 30 hp läses per termin. Om huvudmannen gör motsvarande nedsättning i tid för den tid läraren studerar blir uträkningen följande:

(545 000 kronor / 2 x 80 procent x 70 procent) = 152 600 kr

Förklaring:

(545 000 kronor / 2 x 80 procent ) = 218 000 är den summar läraren kan få i lön per termin för att studera på heltid. Det motsvarar 80 % av en medellön för lärare. 

(545 000 kronor / 2 x 80 procent x 70 procent) = 152 600 är den summa huvudmannen kan få i statsbidrag per termin för läraren. Eftersom Skolverket betalar en summa på 70 % av lärarens medellön.

Liknande bidrag

Statsbidrag för lärarlyftet En lärare kan genom Lärarlyftet läsa in behörighet för undervisning i svenska som andraspråk och svenska för invandrare. Det går inte att kombinera statsbidragen samma termin för en och samma lärare.

Kontakt

​​​​​​​statsbidrag.lararlyftet@skolverket.se ​​​​​​​

Senast granskad: 2017-01-03
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten