Statsbidrag för ett fjärde tekniskt år

Detta bidrag kan sökas av huvudmän inom gymnasieskolan för att anordna ett fjärde tekniskt år. Ansök senast 15 oktober.

Gymnasieelev som tittar in i kameran

År 1: Ansök 15/9-15/10, beslut 15/12. År 2: Rekv. 1/10-1/11. År 3: Redovis 1/9-1/10.

Ansökan 2017

Ansökan kommer att vara öppen 15 september - 15 oktober 2017. 


Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av kommunala och enskilda huvudmän som anordnar utbildning på teknikprogrammet och som planerar att anordna ett fjärde tekniskt gymnasieår.

Vidareutbildningen ska bygga på teknikprogrammet men organiseras som ett fristående år. Året ska omfatta 900 gymnasiepoäng och vara indelat i nationella profiler.

Statsbidraget för ett fjärde tekniskt år regleras i förordningen (2014:854).

Beslut för fyra år framåt

Hösten 2015 infördes en ny modell för beräkning av statsbidrag för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år. Med anledning av detta har huvudmän som beviljats sådant statsbidrag haft möjlighet att ansöka om att få sitt beviljade belopp per elev och år omberäknat enligt den nya modellen. I samband med detta har huvudmän även kunnat ansöka om att få sitt beviljade elevantal reviderat.
Skolverket har därför beslutat att bevilja 64 huvudmän, 55 kommunala och 9 enskilda, statsbidrag för sammanlagt mellan 275 och 987 elever per läsår på 69 skolor.

Beslut om statsbidrag för fjärde tekniskt år efter revidering (376 kB)

Villkor för att kunna få bidrag

  • Huvudmannen följer de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt skollagen (2010:800) och förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
  • Utbildning bedöms vara av god kvalitet
  • Kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syfte och annan gymnasial utbildning

Statsbidrag ska i rimlig mån ersätta kostnaderna för utbildningen. Ni kan söka för fyra år i taget, och kan efter beviljad ansökan begära ut pengar vid en rekvisition varje höst.

Bedömning av ansökan

Skolverket tar vid fördelning av statsbidraget hänsyn till:

  • Arbetsmarknadens behov
  • Behovet av geografisk spridning av utbildningen
  • Behovet av spridning av utbildningen mellan branscher
  • Utbildningens kvalitet

I bedömningen tittar vi också på skolornas samverkan med arbetslivet och det lokala programrådet.

Kontakt

E-post: statsbidrag.te4@skolverket.se

Senast granskad: 2016-10-17
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten