Statsbidrag för utlandssvenska elevers skolgång

Kommuner, landsting och fristående skolor har under vissa förutsättningar rätt till ersättning för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Bidraget kan sökas två gånger årligen, senast 15 mars på våren och 15 oktober på hösten.

ansökan: senast 1 mars och 1 okt

Ansökan är öppen 15 februari - 1 mars i Mina sidor

För första gången ingår det här bidraget i Skolverkets Mina sidor. För att logga in i Mina sidor och göra ansökan krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. 

Förbered ansökan redan idag

För att du som ska arbeta med ansökan ska få behörighet till bidraget kan användare av Mina sidor i din organisation bjuda in och fördela behörighet till dig. Det gör att det kommer det gå smidigare för er att sätta igång med ansökan när den öppnar.

Läs mer om Mina sidor och Logga in


En elev anses vara utlandssvensk när

1. Elevens båda vårdnadshavare vistas stadigvarande utomlands.

  • Det ska vara under en sammanhängande period på sex månader eller mer.
  • Vårdnadshavarna ska tillbringa sin dygnsvila utomlands. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen saknar betydelse för bedömningen.

2. Minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare.

Vem kan söka?

Huvudmän som kan söka bidrag är:

  • kommuner
  • landsting
  • fristående skolor

Huvudmannen har ansvaret att bedöma om eleven är utlandssvensk enligt gällande bestämmelser. Bedömningen görs när eleven börjar sin utbildning, antingen i årskurs 7-9 eller i gymnasiet. Den bedömningen gäller hela skolgången. När en elev börjar gymnasiet ska en ny bedömning ske. Detta gäller även de elever som bedömts som utlandssvenska under tiden i grundskolan.

Ansök två gånger per år

Från och med 2017 ska bidraget sökas två gånger årligen, senast 1 mars på våren och senast 1 oktober på hösten. Bidrag för vårterminen lämnas för en elev som är i utbildningen den 15 februari. Bidrag för höstterminen lämnas för en elev som är i utbildningen den 15 september.


Nov 2016 | Beslut och utbetalning

Skolverket har fattat beslut om ansökan ht 2016 och berörda huvudmän har blivit kontaktade.


Kontakt

statsbidrag.utlandssvenska@skolverket.se

Senast granskad: 2017-01-18
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten