Riksprislista för ersättning till fristående skolor

Här är Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet för 2016. Alla belopp som redovisas är inklusive moms.

Skolverket beslutade om bidragens storlek den 29 januari 2016.

Grundbelopp för år 2016 (kr/elev och bidragsår)

 

exklusive måltider

inklusive måltider

Barn- och fritidsprogrammet

 89 900

94 000

Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon

116 600

120 000

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon

171 200

176 200

El- och energiprogrammet

110 500

114 900

Ekonomiprogrammet

75 300

79 500

Estetiska programmet exklusive inriktningen musik

98 100

102 100

Estetiska programmet inriktningen musik

127 100

131 300

Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport

132 200

136 700

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport

170 300

175 100

Handels- och administrationsprogrammet

89 600

94 100

Hantverksprogrammet

107 100

111 000

Hotell- och turismprogrammet

94 500

98 700

Humanistiska programmet

80 100

84 000

Industritekniska programmet

145 200

150 100

Naturvetenskapsprogrammet

82 000

86 100

Naturbruksprogrammet inriktning djur

177 600

185 200

Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk

224 300

233 800

Naturbruksprogrammet inriktning skog

226 200

236 000

Naturbruksprogrammet inriktning trädgård

219 200

232 200

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

122 800

126 700

Samhällsvetenskapsprogrammet

76 600

80 700

Teknikprogrammet

89 900

94 100

VVS- och fastighetsprogrammet

116 700

120 700

Vård- och omsorgsprogrammet

91 700

96 100

 Gymnasiesärskolan

Grundbelopp 2016 - För utbildning som påbörjats före den 1 juli 2013 (kr/elev och bidragsår)

 

exklusive måltider

inklusive

måltider

Gymnasiesärskolan

262 000

266 900

Grundbelopp 2016 - För utbildning som påbörjats efter den 30 juni 2013
(kr/elev och bidragsår)  

 

exklusive måltider

inklusive

måltider

Gymnasiesärskolan

314 600

320 000

Ersättningsfrågor programinriktat individuellt val (priv)

Eftersom utbildningen på programinriktat individuellt val dels består av ämnen från grundskolan och dels av kurser från ett yrkesprogram består ersättningen till den som anordnar programmet av två delar.

  1. Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det yrkesprogram som utbildningen är inriktad mot (ska ersättas med samma belopp som motsvarande yrkesprogram).
  2. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet.

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommun eller en huvudman för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 3 200 kronor per elev och ämne.

Senast granskad: 2016-01-29
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten