Sex och samlevnad i undervisningen

Filmerna här är tänkta att utgöra ett underlag för diskussion i arbetslaget eller ämnesgruppen om hur jämställdhet, könsmönster, sexualitet och relationer ska kunna integreras i undervisningen.

Förutom filmer med tillhörande diskussionsfrågor, hittar du här även aktuella stödmaterial och rapporter. Filmerna publiceras här allt eftersom de blir klara.
 

Ovan en film om det systematiska kvalitetsarbetet – med fokus på det långsiktiga, övergripande arbetet med sex och samlevnad.

Flera undersökningar visar att eleverna vill ha mer och bättre sex- och samlevnadsundervisning. I filmen nedan berättar några av dem varför och ger sin bild av vad det faktiskt handlar om.

Senast granskad: 2014-03-28
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen