Totalt 32 träffar på "modersmål"

 1. Modersmål - undervisning - ämnesutveckling

  Modersmål Målet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om ... sitt modersmål. Undervisningsmaterial Webbplatsen Tema Modersmål erbjuder undervisningsmaterial på 44 ... modersmål och stöder olika läromedelsprojekt. Här finns även länkar till olika sorters lexikon, språkverktyg

 2. Spel och appar

  Spel och appar Spel och multimedia kan användas i förskolan för att utveckla barns modersmål och ... inbyggt tal på flera språk, inte bara svenska. Dessa appar kan användas för att utveckla barns modersmål ... flera olika språk och kan på så sätt stimulera barnens modersmål. Ett exempel på webbplats är Skolappar

 3. Bolidens språkresa

  modersmål än svenska. De fortbildade sig, köpte in nya böcker och anpassade lekmaterialet. Tio år senare är ... i med räkneorden på sitt modersmål. -   Vi vill bejaka alla språk. Barnen får använda vilket språk ... barn med andra modersmål i Bolidens historia. Det lilla samhället i Västerbottens inland byggdes upp

 4. Barns språkutveckling stärks av flerspråkiga pedagoger

  språkutvecklande miljö. Flerspråkiga pedagoger kan underlätta arbetet med att få barnens modersmål att vara ett ... förskolas didaktik. Studien är genomförd på en förskola i Malmö där få barn har svenska som modersmål ... modersmål talas av någon av pedagogerna och är mycket begränsad för de barn som inte har sitt modersmål

 5. Förskola, förskoleklass och fritidshemmet

  förskolornas verksamhet. Även bild-, drama- och musikpedagoger samt personer med samma modersmål som barn med ... annat modersmål än svenska kan tillföra särskild kompetens. Riktlinjerna i läroplanen för personalen i ... ), Avsnitt 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Vad gäller angående arbetet med modersmål i förskolan

 6. Sång och sagor

  språk. Det är inte möjligt. Men vi kan hjälpa barnen att komma igång med att tala sitt modersmål i ... kamelen”." Läs mer Språkstimulerande barnsånger och sagor På webbsidan Tema modersmål finns en hel ...  översatta till andra språk och sagor från andra delar av världen.  Tema modersmål På Utbildningsradions

 7. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2011

  förskoleenheter och inskrivna barn efter huvudman och driftsform 2006-2011.  Tabellnummer Modersmål Tabell 3 A (74 ... kB) Inskrivna barn med annat modersmål än svenska efter ålder 2000-2011. Antal samt andel av alla ... inskrivna barn. Tabell 3 B (74 kB) Barn med annat modersmål än svenska som får möjlighet att utveckla sitt

 8. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2012

  huvudman och driftsform 2007-2012 Tabellnummer Modersmål Tabell 3 (50 kB) Inskrivna barn med annat ... modersmål än svenska efter ålder 2000-2012. Antal samt andel av alla inskrivna barn.   Tabell med uppgifter ... om barn med annat modersmål än svenska som får möjlighet att utveckla sitt modersmål, efter ålder har

 9. Glesare med personal och större grupper i förskolan

  förskolan enligt läroplanen (Lpfö 98) ska bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet ... att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål är det ovanligt att barnen får stöd i ... modersmålet. I familjedaghemmen har 6 procent av barnen i åldern 1-5 år ett annat modersmål, jämfört med 17

 10. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2006

  driftsform 2003-2006 Tabellnummer Modersmål Tabell 5 A (46 kB) Inskrivna barn i förskola med annat modersmål ... annat modersmål än svenska som har modersmålsstöd efter ålder 2000-2006. Antal samt andel av alla ... inskrivna barn med annat modersmål än svenska Tabellnummer Gruppstorlek Tabell 6 A (32 kB) Antal avdelningar

 11. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2007

  driftsform 2003-2007 Tabellnummer Modersmål Tabell 5 A (49 kB) Inskrivna barn i förskola med annat modersmål ... annat modersmål än svenska som har modersmålsstöd efter ålder 2000-2007. Antal samt andel av alla ... inskrivna barn med annat modersmål än svenska Tabellnummer Gruppstorlek Tabell 6 A (39 kB) Antal avdelningar

 12. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2008

  Modersmål Tabell 5 A (50 kB) Inskrivna barn i förskola med annat modersmål än svenska efter ålder 2000-2008 ... . Antal samt andel av alla inskrivna barn Tabell 5 B (50 kB) Barn med annat modersmål än svenska som har ... modersmålsstöd efter ålder 2000-2008. Antal samt andel av alla inskrivna barn med annat modersmål än svenska

 13. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 2010

  barn efter huvudman och driftsform 2005-2010. Tabellnummer Modersmål Tabell 5 A (73 kB) Inskrivna barn ... med annat modersmål än svenska efter ålder 2000-2010. Antal samt andel av alla inskrivna barn Tabell 5 ... B (73 kB) Barn med annat modersmål än svenska som har modersmålsstöd efter ålder 2000-2010. Antal

 14. Barn och grupper i förskolan 15 oktober 1999

  , medelvärden för kommungrupper Tabell 1.5 (40 kB) Öppethållande på obekväma tider 1999 Tabellnummer Modersmål ... Tabell 1.6 A (31 kB) Barn i förskola med annat modersmål än svenska 1999 Tabell 1.6 A (31 kB) Barn i ... modersmålsstöd/-undervisning, av barn med annat modersmål än svenska 1999 Uppgifter på kommunnivå Tabellnummer

 15. Teckenspråk - undervisning - ämnesutveckling

  modersmål eller primära kommunikationsspråk. I gymnasieskolan finns ämnet svenskt teckenspråk som också ... Tema Modersmål erbjuder undervisningsmaterial på teckenspråk. Här finns länkar till olika sorters ... Modersmål Kunskaps- och forskningsöversikt Kunskaps- och forskningsöversikten "Teckenspråk och