Totalt 61 träffar på "kolla källan"

 1. Fakta om informationssökning

  här praktiska tipsen vill Kolla källan försöka hjälpa dig att bli ännu bättre på att söka information ... till vem och i vilket syfte? * När du gjort den bedömningen kan du avgöra om källan går att använda för

 2. Sociala medier i skolans vardag - teori och praktik

  skolans dagliga verksamhet, men det ställer krav på både elever och personal. Kolla källan har träffat en

 3. Gymnasieelever om källkritik

  att de har andra strategier för att bedöma trovärdigheten hos internetkällor. - Jag brukar kolla upp

 4. Med informationskompetens som mål

  utvärdera inte bara källan, utan även sammanhanget. Och då är vi framme vid en av de mest intressanta

 5. PuL och kränkningar på nätet

  PuL och kränkningar på nätet Vad bör vi tänka på när vi publicerar uppgifter om andra människor på nätet, och vad säger egentligen personuppgiftslagen om detta? Ämnet togs upp under en konferens i Dat

 6. Unga om kränkningar på nätet

  att undvika råka illa ut? Vad kan vuxna göra? Kolla källan har träffat några elever på Thorildsplans ... blev ett fall som rörde bildtjänsten Instagram mycket omtalat i medierna.  Kolla källan har träffat ... lätt att tänka att "det är väl inga problem om jag går in och kollar på den här sidan", säger Melker

 7. Nya villkor för källkritiken

  Nya villkor för källkritiken Wikipedia, bloggar och andra sociala medier är på väg att få en större och viktigare roll för informationsspridning och kommunikation i samhället. Men det är ofta en utman

 8. Engelska - undervisning - ämnesutveckling

  källan finns stöd. Gå till Kolla källan Senast granskad: 2015-02-16 Innehållsansvar ... söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. På Kolla

 9. Svenska - undervisning - ämnesutveckling

  skrivutveckling Källkritik På Kolla källan finns fakta, tips och undervisningsidéer kring källkritik och ... mediekritik. Ett särskilt avsnitt diskuterar fusk och plagiat i skolan. Gå till Kolla källan It i

 10. Svenska som andraspråk - undervisning - ämnesutveckling

  ämnesplanerna. På Kolla källan finns fakta, tips och undervisningsidéer kring källkritik och mediekritik. Ett ... särskilt avsnitt diskuterar fusk och plagiat i skolan. Gå till Kolla källan Senast granskad: 2014-11-21

 11. Moderna språk - undervisning - ämnesutveckling

  i talat språk och texter från olika källor. På Kolla källan finns stöd. Gå till Kolla källan It i

 12. Lektionsmaterial och övningar kring integritet på nätet

  - Informationssäkerhetsskolan Säker på nätet i skolan? Den här checklistan från Kolla källan innehåller praktiska tips och

 13. Fyra skolbibliotekarier om undervisning i informationssökning

  emellan! Om skolan inte har någon bibliotekarie finns bra stödmaterial på att utgå från såsom Kolla Källan

 14. Den livsfarliga historien - skolmaterial om historiebruk

  deltagare Kolla Källan fick en pratstund med två av deltagarna på konferensen; Martin Lohm och Anna Wik

 15. Analysera spelfilmer källkritiskt (Svenska - Film)

  är också att utgå från de klassiska frågorna om källkritik, enligt Mikael Kowalski. - Kolla Källans