Totalt 53 träffar på "kolla källan"

 1. Engelska - undervisning - ämnesutveckling

  källan finns stöd. Gå till Kolla källan Senast granskad: 2015-02-16 Innehållsansvar ... söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. På Kolla

 2. Svenska som andraspråk - undervisning - ämnesutveckling

  ämnesplanerna. På Kolla källan finns fakta, tips och undervisningsidéer kring källkritik och mediekritik. Ett ... särskilt avsnitt diskuterar fusk och plagiat i skolan. Gå till Kolla källan Senast granskad: 2014-11-21

 3. Svenska - undervisning - ämnesutveckling

  skrivutveckling Källkritik På Kolla källan finns fakta, tips och undervisningsidéer kring källkritik och ... mediekritik. Ett särskilt avsnitt diskuterar fusk och plagiat i skolan. Gå till Kolla källan It i

 4. Moderna språk - undervisning - ämnesutveckling

  i talat språk och texter från olika källor. På Kolla källan finns stöd. Gå till Kolla källan It i

 5. Fyra skolbibliotekarier om undervisning i informationssökning

  emellan! Om skolan inte har någon bibliotekarie finns bra stödmaterial på att utgå från såsom Kolla Källan

 6. Analysera spelfilmer källkritiskt

  är också att utgå från de klassiska frågorna om källkritik, enligt Mikael Kowalski. - Kolla Källans

 7. Den livsfarliga historien - skolmaterial om historiebruk

  deltagare Kolla Källan fick en pratstund med två av deltagarna på konferensen; Martin Lohm och Anna Wik

 8. Elevers integritet på nätet

  samarbetar också med andra aktörer inom området. På Kolla källan finns bland annat texter om