Totalt 64 träffar på "kolla källan"

 1. Sociala medier förändrar källkritiken

  Sociala medier förändrar källkritiken Sociala medier som Wikipedia, bloggar och Twitter, där användarna tillsammans skapar och diskuterar innehållet, har lett till en intressant omvandling av vårt med

 2. Historisk film som en nyckel till samtiden

  Historisk film som en nyckel till samtiden (Historia) Ända sedan spelfilmens barndom har film använts som ett sätt att skildra historien. Filmer med historiska teman fortsätter att dra publik och mång

 3. Bilden som källa i undervisningen

  Bilden som källa i undervisningen (Bild) − Ett fotografi kan givetvis ge oss kunskaper och detaljerad information om exempelvis hur en plats såg eller ser ut. Men som källmaterial har det långt fler d

 4. Infokoll stärker elevers informationskompetens

  upp webbplatsen Infokoll som är en viktig resurs för att stärka elevers informationskompetens. Kolla ... källan har träffat Anna Wiklund, en av lärarna bakom Infokoll, som berättar om tankarna bakom webbplatsen ... , debattartiklar, krönikor och så vidare. Vissa av dem måste du gå tillbaka till och kolla ofta, till exempel du

 5. Gymnasieelever om källkritik

  att de har andra strategier för att bedöma trovärdigheten hos internetkällor. - Jag brukar kolla upp

 6. Med informationskompetens som mål

  utvärdera inte bara källan, utan även sammanhanget. Och då är vi framme vid en av de mest intressanta

 7. PuL och kränkningar på nätet

  PuL och kränkningar på nätet Vad bör vi tänka på när vi publicerar uppgifter om andra människor på nätet, och vad säger egentligen personuppgiftslagen om detta? Ämnet togs upp under en konferens i Dat

 8. Unga om kränkningar på nätet

  att undvika råka illa ut? Vad kan vuxna göra? Kolla källan har träffat några elever på Thorildsplans ... blev ett fall som rörde bildtjänsten Instagram mycket omtalat i medierna.  Kolla källan har träffat ... lätt att tänka att "det är väl inga problem om jag går in och kollar på den här sidan", säger Melker

 9. Nya villkor för källkritiken

  Nya villkor för källkritiken Wikipedia, bloggar och andra sociala medier är på väg att få en större och viktigare roll för informationsspridning och kommunikation i samhället. Men det är ofta en utman

 10. Modersmål - undervisning - ämnesutveckling

  urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. På Kolla källan finns stöd ... . Gå till Kolla källan Senast granskad: 2015-02-12 Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen

 11. Engelska - undervisning - ämnesutveckling

  källan finns stöd. Gå till Kolla källan Senast granskad: 2015-02-16 Innehållsansvar ... söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. På Kolla

 12. Svenska - undervisning - ämnesutveckling

  skrivutveckling Källkritik På Kolla källan finns fakta, tips och undervisningsidéer kring källkritik och ... mediekritik. Ett särskilt avsnitt diskuterar fusk och plagiat i skolan. Gå till Kolla källan It i

 13. Svenska som andraspråk - undervisning - ämnesutveckling

  ämnesplanerna. På Kolla källan finns fakta, tips och undervisningsidéer kring källkritik och mediekritik. Ett ... särskilt avsnitt diskuterar fusk och plagiat i skolan. Gå till Kolla källan Senast granskad: 2014-11-21

 14. Moderna språk - undervisning - ämnesutveckling

  i talat språk och texter från olika källor. På Kolla källan finns stöd. Gå till Kolla källan It i

 15. Lektionsmaterial och övningar kring integritet på nätet

  - Informationssäkerhetsskolan Säker på nätet i skolan? Den här checklistan från Kolla källan innehåller praktiska tips och