Totalt 1443 träffar på "matematik"

 1. Matematik

  Matematik Välj vilken årskurs du vill följa. Förskoleklass till årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9

 2. Matematik

  Matematik Välj vilken årskurs du vill följa. Förskoleklass till årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9

 3. Matematik

  Matematik Välj vilken årskurs du vill följa. Förskoleklass till åk 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9

 4. Matematik

  Matematik Välj vilken årskurs du vill följa. Förskoleklass till årskurs 3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9

 5. Ämnesutveckling - Matematik

  Matematik Matematik är ett nationellt prioriterat utvecklingsområde. På våra sidor om matematik ... riktar vi oss främst till dig som är ansvarig för utvecklingen av undervisningen i matematik i din skola ... matematik. Webbinarium Den 18 december höll vi i ett webbinarium om matematikundervisning och

 6. Matematik 4

  Matematik 4 Kursproven i matematik 4 består av tre skriftliga delprov. Samtliga delprov måste

 7. Högskoleförberedande examen

  kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, vilka kurser som ska ingå och hur kurser i matematik ska ... kurserna 1, 2 och 3, 2. engelska kurserna 5 och 6, 3. matematik kursen 1 b eller 1 c, och 4 ... förekommande fall matematik*  (se nedan) i den omfattning som framgår av bilaga 3 till skollagen (2010:800) när

 8. Kursplan - Matematik (Grundsärskolan)

  Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan ... kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor

 9. Kursplan - Matematik (Specialskolan)

  Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan ... kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor

 10. Kursplan - Matematik (Sameskolan)

  Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan ... kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor

 11. Kursplan - Matematik (Grundskolan)

  Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan ... kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor

 12. Ämne - Matematik (Gymnasieskolan)

  Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur ... praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med ... hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att informationstekniken utvecklas

 13. Ämne - Matematik (Gymnasiesärskola)

  Ämnet matematik behandlar begrepp, metoder och strategier för att kunna lösa matematiska problem i ... undersökande aktiviteter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar ... . Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förståelse för matematik som en undersökande

 14. Bedömningsstöd i matematik

  Bedömningsstöd i matematik I ämnet matematik finns stöd för bedömning för både dig som arbetar i ... svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en ... en introduktion till bedömningsstödet i taluppfattning inom matematik. Du får även träffa två lärare

 15. Baskunnande i matematik

  Baskunnande i matematik Baskunnande i matematik Aktuell litteratur om lärande och undervisning i ... matematik beskrivs kort. Boken Baskunnande i matematik ska stödja lärare och skolor i att utveckla ... undervisningen i matematik och ge impulser till samtal om matematikämnets betydelse i dagens och morgondagens

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa