Totalt 1435 träffar på "matematik"

 1. Matematik

  Matematik De nationella proven är obligatoriska inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. I ... avslutande kursen på programmet och inriktningen. Kursprov i matematik ges i kurserna matematik 1a, 1b, 1c ... , 2a, 2b, 2c, 3b, 3c och 4. När genomförs proven? Kursproven i matematik 2 och 4 består tre skriftliga

 2. Ämnesutveckling - Matematik

  Matematik Matematik är ett nationellt prioriterat utvecklingsområde. På våra sidor om matematik ... riktar vi oss främst till dig som är ansvarig för utvecklingen av undervisningen i matematik i din skola ... matematik. Webbinarium Den 18 december höll vi i ett webbinarium om matematikundervisning och

 3. Matematik 4

  Matematik 4 Kursproven i matematik 4 består av tre skriftliga delprov. Samtliga delprov måste

 4. Ämne - Matematik (Gymnasieskolan)

  Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur ... praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med ... hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att informationstekniken utvecklas

 5. Ämne - Matematik (Gymnasiesärskola)

  Ämnet matematik behandlar begrepp, metoder och strategier för att kunna lösa matematiska problem i ... undersökande aktiviteter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar ... . Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förståelse för matematik som en undersökande

 6. Bedömningsstöd i matematik

  Bedömningsstöd i matematik I ämnet matematik finns stöd för bedömning för både dig som arbetar i ... matematik. Materialet kan också vara ett stöd för att se när en elev har kommit längre i sin ... för din fortsatta undervisning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Bedömningsstöden

 7. Baskunnande i matematik

  Baskunnande i matematik Baskunnande i matematik Aktuell litteratur om lärande och undervisning i ... matematik beskrivs kort. Boken Baskunnande i matematik ska stödja lärare och skolor i att utveckla ... undervisningen i matematik och ge impulser till samtal om matematikämnets betydelse i dagens och morgondagens

 8. Matematik - ett prioriterat utvecklingsområde

  Matematik - ett prioriterat utvecklingsområde Matematik - ett prioriterat utvecklingsområde ... Broschyr med Myndigheten för skolutvecklings satsningar inom matematik (reviderad upplaga, oktober 2007 ... version finns Serie Informationsmaterial Ämnesord Utbildningar Nyckelord Matematik Länk till denna sida

 9. Om bedömning i matematik

  Om bedömning i matematik Här kan du få en introduktion och en teoretisk grund till bedömarträningen ... i matematik. Professor Astrid Pettersson (PRIM-gruppen, Stockholms universitet) introducerar ... bedömarträningsmaterialet. Hon har också skrivit texten Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik

 10. Mer än matematik

  Mer än matematik Mer än matematik Mer än matematik riktar sig till lärare och pedagoger som ... undervisar i matematik, modersmål eller svenska. Elever med utländsk bakgrund klarar de nationella proven i ... matematik sämre än elever med svensk bakgrund. Språkets betydelse för förmågan att lösa matematiska problem

 11. TIMSS 2003 Uppgiftsrapport matematik

  TIMSS 2003 Uppgiftsrapport matematik TIMSS 2003 Uppgiftsrapport matematik I denna rapport redovisas ... de offentliggjorda uppgifterna i matematik i den jämförande studien TIMSS 2003 ( Trends in ... matematik och naturvetenskapliga ämnen i skolår 8. Studien genomfördes i 50 länder eller regioner runt om i

 12. Utökad undervisningstid i matematik

  Utökad undervisningstid i matematik Utökad undervisningstid i matematik Hur utnyttjas en ökad ... undervisningstid i matematik för att i så utsträckning som möjligt stärka elevernas matematikkunskaper. Denna ... bedömning är att den utökade undervisningstiden i matematik bör förläggas så tidigt som möjligt för att få

 13. Mer undervisningstid i matematik

  Mer undervisningstid i matematik Undervisningstiden i matematik för grundskola, grundsärskola ... undervisningstiden i matematik i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan har ökat med 120 timmar ... undervisningstiden i matematik. Forskning visar att inlärning av matematik i de lägre årskurserna är grundläggande

 14. Lärportalen för matematik

  Lärportalen för matematik Ta del av det didaktiska stödmaterialet som används i Matematiklyftets ... -, kurs- och ämnesplaner. Materialet bygger på forskning om lärande i matematik och på analyser av svenska ... också på lärportalen. Lärportalen för matematik (öppnas i nytt fönster) Senast granskad: 2015-01-30

 15. Kurs - Matematik (Grundsärskolan)

  Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan ... kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa