Totalt 1289 träffar på "matematik"

 1. Ämnesutveckling - Matematik

  Matematik Här hittar du stöd för att utveckla undervisningen i matematik. Kompetensutvecklingen ... matematik. Huvudmannen anmäler sina lärare till fortbildningen. Läs mer om Matematiklyftet Material för ... förskola till vuxenutbildning. Lärportalen för matematik Matematiklyftets filmer på YouTube Forskning För

 2. Matematik 4

  Matematik 4 Kursproven i matematik 4 består av tre skriftliga delprov. Samtliga delprov måste

 3. Högskoleförberedande examen

  kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, vilka kurser som ska ingå och hur kurser i matematik ska ... kurserna 1, 2 och 3, 2. engelska kurserna 5 och 6, 3. matematik kursen 1 b eller 1 c, och 4 ... förekommande fall matematik*  (se nedan) i den omfattning som framgår av bilaga 3 till skollagen (2010:800) när

 4. Kursplan - Matematik (Grundsärskolan)

  Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan ... kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor

 5. Kursplan - Matematik (Grundskolan)

  Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan ... kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor

 6. Kursplan - Matematik (Specialskolan)

  Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan ... kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor

 7. Kursplan - Matematik (Grundskolan)

  Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan ... kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor

 8. Kursplan - Matematik (Sameskolan)

  Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan ... kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor

 9. Ämne - Matematik (Gymnasieskolan)

  Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur ... praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med ... hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att informationstekniken utvecklas

 10. Ämne - Matematik (Gymnasieskolan)

  Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur ... praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med ... hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att informationstekniken utvecklas

 11. Ämne - Matematik (Gymnasiesärskola)

  Ämnet matematik behandlar begrepp, metoder och strategier för att kunna lösa matematiska problem i ... undersökande aktiviteter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar ... . Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förståelse för matematik som en undersökande

 12. Bedömningsstöd i matematik

  Bedömningsstöd i matematik I ämnet matematik finns stöd för bedömning för både dig som arbetar i ... eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik ... i grundskolan att använda Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik i

 13. Mer än matematik

  Mer än matematik Mer än matematik riktar sig till lärare och ... pedagoger som undervisar i matematik, modersmål eller svenska. Elever med utländsk bakgrund klarar de ... nationella proven i matematik sämre än elever med svensk bakgrund. Språkets betydelse för förmågan att lösa

 14. Om bedömning i matematik

  Om bedömning i matematik Här kan du få en introduktion och en teoretisk grund till bedömarträningen ... i matematik. Professor Astrid Pettersson (PRIM-gruppen, Stockholms universitet) introducerar ... bedömarträningsmaterialet. Hon har också skrivit texten Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik

 15. TIMSS 2003 Uppgiftsrapport matematik

  TIMSS 2003 Uppgiftsrapport matematik I denna rapport redovisas de ... offentliggjorda uppgifterna i matematik i den jämförande studien TIMSS 2003 ( Trends in International Mathematics ... and Science Study). TIMSS är en undersökning av elevers attityder till och kunskaper i matematik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa