Totalt 1422 träffar på "matematik"

 1. Ämnesutveckling - Matematik

  Matematik Matematik är ett nationellt prioriterat utvecklingsområde. På våra sidor om matematik ... riktar vi oss främst till dig som är ansvarig för utvecklingen av undervisningen i matematik i din skola ... matematik. Webbinarium Den 18 december höll vi i ett webbinarium om matematikundervisning och

 2. Matematik 4

  Matematik 4 Kursproven i matematik 4 består av tre skriftliga delprov. Samtliga delprov måste

 3. Högskoleförberedande examen

  kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, vilka kurser som ska ingå och hur kurser i matematik ska ... kurserna 1, 2 och 3, 2. engelska kurserna 5 och 6, 3. matematik kursen 1 b eller 1 c, och 4 ... förekommande fall matematik*  (se nedan) i den omfattning som framgår av bilaga 3 till skollagen (2010:800) när

 4. Kursplan - Matematik (Grundsärskolan)

  Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan ... kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor

 5. Kursplan - Matematik (Grundskolan)

  Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan ... kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor

 6. Kursplan - Matematik (Specialskolan)

  Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan ... kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor

 7. Kursplan - Matematik (Sameskolan)

  Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan ... kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor

 8. Kursplan - Matematik (Grundskolan)

  Kursplan - Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den ... utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan ... kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor

 9. Ämne - Matematik (Gymnasieskolan)

  Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur ... praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med ... hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att informationstekniken utvecklas

 10. Ämne - Matematik (Gymnasiesärskola)

  Ämnet matematik behandlar begrepp, metoder och strategier för att kunna lösa matematiska problem i ... undersökande aktiviteter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar ... . Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förståelse för matematik som en undersökande

 11. Bedömningsstöd i matematik

  Bedömningsstöd i matematik I ämnet matematik finns stöd för bedömning för både dig som arbetar i ... eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik ... skrivutveckling och matematik i årskurs 1. Viss revidering av de nuvarande bedömningsstöden sker under våren 2016

 12. Baskunnande i matematik

  Baskunnande i matematik Baskunnande i matematik Aktuell litteratur om lärande och undervisning i ... matematik beskrivs kort. Boken Baskunnande i matematik ska stödja lärare och skolor i att utveckla ... undervisningen i matematik och ge impulser till samtal om matematikämnets betydelse i dagens och morgondagens

 13. Matematik - ett prioriterat utvecklingsområde

  Matematik - ett prioriterat utvecklingsområde Matematik - ett prioriterat utvecklingsområde ... Broschyr med Myndigheten för skolutvecklings satsningar inom matematik (reviderad upplaga, oktober 2007 ... version finns Serie Informationsmaterial Ämnesord Utbildningar Nyckelord Matematik Länk till denna sida

 14. Om bedömning i matematik

  Om bedömning i matematik Här kan du få en introduktion och en teoretisk grund till bedömarträningen ... i matematik. Professor Astrid Pettersson (PRIM-gruppen, Stockholms universitet) introducerar ... bedömarträningsmaterialet. Hon har också skrivit texten Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik

 15. Mer än matematik

  Mer än matematik Mer än matematik Mer än matematik riktar sig till lärare och pedagoger som ... undervisar i matematik, modersmål eller svenska. Elever med utländsk bakgrund klarar de nationella proven i ... matematik sämre än elever med svensk bakgrund. Språkets betydelse för förmågan att lösa matematiska problem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa