Frisläppta uppgifter och enkäter

De flesta PISA uppgifter hålls hemliga och används flera gånger för att kunna studera trender i elevernas kunskapsutveckling. Många uppgifter offentliggörs också och här presenteras ett antal uppgifter i läsning, matematik och naturvetenskap som är använda i en eller flera PISA undersökningar. Dessa är fria att kopiera och visa upp för lärare, elever och andra intresserade.

Eleverna besvarar också frågor om sig själva, sina erfarenheter och sina intressen, i en elevenkät. I skolenkäten får rektorerna besvara frågor om sin skola (se Enkäter).

Frisläppta uppgifter 2012

Nedladdningsbar fil Innehåll                                                                
PDF-fil (1,7 MB) Matematik
Extern länk Digital problemlösning

Frisläppta uppgifter 2009

Nedladdningsbar fil Innehåll
(PDF-fil, 1,1 MB) (1,1 MB) Läsförståelse
Extern länk

Digital läsförståelse

Frisläppta uppgifter 2000-2006

Nedladdningsbar fil Innehåll
(PDF-fil, 2,27 MB) (2,3 MB) Naturvetenskap

Frisläppta uppgifter 2003

Nedladdningsbar fil Innehåll
(PDF-fil, 295 kB) (295 kB) Matematikuppgifter
(PDF-fil, 269 kB) (269 kB) Naturvetenskapliga uppgifter
(PDF-fil, 45 kB) (45 kB) Uppgifter i problemlösning

Frisläppta uppgifter 2000

 

Nedladdningsbar fil Innehåll
(PDF-fil, 1.2 MB) (1,2 MB) Läsuppgifter
(PDF-fil, 782 kB) (783 kB) Läsuppgifter - kopieringsunderlag
Länk Manual läsning
(PDF-fil, 529 kB) (530 kB) Matematikuppgifter
(PDF-fil, 205 kB) (206 kB) Naturvetenskapliga uppgifter
 

Enkäter 2012

Nedladdningsbar fil Innehåll
PDF (850 kB) Elevenkät A
PDF (751 kB) Elevenkät B
PDF (852 kB) Elevenkät C
PDF (643 kB) Skolenkät

Enkäter 2009

Nedladdningsbar fil Innehåll
PDF (325 kB) Elevenkät
PDF (293 kB) Skolenkät

Enkäter 2006

Nedladdningsbar fil Innehåll
(PDF-fil, 1,28 MB) (1,3 MB) Elevenkät
(PDF-fil, 666 kB) (667 kB) Skolenkät

Enkäter 2003

Nedladdningsbar fil Innehåll
(PDF-fil, 151 kB) (151 kB) Skolenkät
(PDF-fil, 1.3 MB) (1,3 MB) Elevenkät
(PDF-fil, 105 kB) (105 kB) Enkät om informations- och kommunikationsteknologi

 Enkäter 2000

Nedladdningsbar fil Innehåll
(PDF-fil, 131 kB) (131 kB) Skolenkät
(PDF-fil, 284 kB) (284 kB) Elevenkät
(PDF-fil, 113 kB) (113 kB) Enkät - förtrogenhet i datafrågor
 
Senast granskad: 2013-12-03
Innehållsansvar: Övriga gamla