Frisläppta uppgifter och enkäter

De flesta PISA uppgifter hålls hemliga och används flera gånger för att kunna studera trender i elevernas kunskapsutveckling. Många uppgifter offentliggörs också och här presenteras ett antal uppgifter i läsning, matematik och naturvetenskap som är använda i en eller flera PISA undersökningar. Dessa är fria att kopiera och visa upp för lärare, elever och andra intresserade.

Eleverna besvarar också frågor om sig själva, sina erfarenheter och sina intressen, i en elevenkät. I skolenkäten får rektorerna besvara frågor om sin skola (se Enkäter).

Frisläppta uppgifter 2012

Nedladdningsbar fil Innehåll                                                                
Frisläppta uppgifter matematik 2012 (1,7 MB) Matematik
Extern länk till digital problemlösning 2012 Digital problemlösning

Frisläppta uppgifter 2009

Nedladdningsbar fil Innehåll
(PDF-fil, 1,1 MB) (1,1 MB) Läsförståelse
Extern länk

Digital läsförståelse

Frisläppta uppgifter 2000-2006

Nedladdningsbar fil Innehåll
(PDF-fil, 2,27 MB) (2,3 MB) Naturvetenskap

Frisläppta uppgifter 2003

Nedladdningsbar fil Innehåll
(PDF-fil, 295 kB) (295 kB) Matematikuppgifter
(PDF-fil, 269 kB) (269 kB) Naturvetenskapliga uppgifter
(PDF-fil, 45 kB) (45 kB) Uppgifter i problemlösning

Frisläppta uppgifter 2000

 

Nedladdningsbar fil Innehåll
(PDF-fil, 1.2 MB) (1,2 MB) Läsuppgifter
(PDF-fil, 782 kB) (783 kB) Läsuppgifter - kopieringsunderlag
Länk Manual läsning
(PDF-fil, 529 kB) (530 kB) Matematikuppgifter
(PDF-fil, 205 kB) (206 kB) Naturvetenskapliga uppgifter
 

Enkäter 2012

Nedladdningsbar fil Innehåll
Elevenkät A 2012 (850 kB) Elevenkät A
Elevenkät B 2012 (751 kB) Elevenkät B
Elevenkät C 2012 (852 kB) Elevenkät C
Skolenkät 2012 (643 kB) Skolenkät

Enkäter 2009

Nedladdningsbar fil Innehåll
Elevenkät 09 (325 kB) Elevenkät
SkolEnkät 2009 (293 kB) Skolenkät

Enkäter 2006

Nedladdningsbar fil Innehåll
(PDF-fil, 1,28 MB) (1,3 MB) Elevenkät
(PDF-fil, 666 kB) (667 kB) Skolenkät

Enkäter 2003

Nedladdningsbar fil Innehåll
(PDF-fil, 151 kB) (151 kB) Skolenkät
(PDF-fil, 1.3 MB) (1,3 MB) Elevenkät
(PDF-fil, 105 kB) (105 kB) Enkät om informations- och kommunikationsteknologi

 Enkäter 2000

Nedladdningsbar fil Innehåll
(PDF-fil, 131 kB) (131 kB) Skolenkät
(PDF-fil, 284 kB) (284 kB) Elevenkät
(PDF-fil, 113 kB) (113 kB) Enkät - förtrogenhet i datafrågor
 
Senast granskad: 2016-10-14
Innehållsansvar: Avdelningen för analys