Betyg i grundskolan årskurs 9 läsår 2014/15

På den här sidan finns uppgifter om betygsresultat i grundskolan årskurs 9 på nationell nivå. Vissa uppgifter finns även på läns-, kommun och skolenhetsnivå. Dessa publiceras i Skolverkets databas Jämförelsetal och SIRIS.

Tabellnummer Innehåll
Tabell 1 A (78 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2010/11-2014/15
Tabell 1 B (78 kB) Resultat av slutbetyg för elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2010/11- 2014/15
Tabell 1 C (61 kB) Behörighet till gymnasieskolans nationella program för elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2010/11-2014/15
  Tabell 2 (57 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåren 2010/11-2014/15 och ej nått kunskapskraven för lägst betyg E
  Tabell 3 A (57 kB) Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2014/15, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor)
  Tabell 3 B (57 kB)

Slutbetyg i årskurs 9 läsåret 2014/15, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor)

Tabell 4 (53 kB)

Elever som lämnat grundskolan utan slutbetyg, läsåren 2010/11-2014/15
Tabell 5 (54 kB)   Elever som ej nått kunskapskraven för lägst betyg E i ämnena svenska, matematik och engelska, läsåren 2010/11-2014/15
Tabell 6 A (76 kB) Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2014/15 och har godkänt betyg i minst 16 ämnen alternativt färre ämnen i slutbetyget
Tabell 6 B (76 kB) Elever som avslutat årskurs 9, fristående skolor, läsåret 2014/15 och har godkänt betyg i minst 16 ämnen alternativt färre ämnen i slutbetyget
Tabell 7 A (310 kB) Samtliga elever, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
  Tabell 7 B (310 kB) Elever med svensk bakgrund, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
Tabell 7 C (310 kB) Elever med utländsk bakgrund, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
Tabell 7 D (310 kB) Elever i fristående skolor, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
Tabell 7 E (310 kB) Elever i kommunala skolor, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
Tabell 7 F (310 kB) Samtliga elever exkl nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
  Tabell 7 G (310 kB) Nyinvandrade elever, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
Tabell 7 H (310 kB) Elever med högutbildade föräldrar, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
Tabell 7 I (310 kB)   Elever med mellan- och lågutbildade föräldrar, fördelning av ämnesbetyg och underlag saknas samt genomsnittlig betygspoäng i årskurs 9, läsåret 2014/15
Tabellnummer Innehåll - Övergång till gymnasieskola
Tabell 9 A (72 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2015/16 per program för elever från åk 9 läsåret 2014/15
Tabell 9 B (74 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2015/16 per program för elever från åk 9 läsåret 2014/15 (forts.), flickor
Tabell 9 C (75 kB) Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2015/16 per program för elever från åk 9 läsåret 2014/15 (forts.), pojkar
Tabell 10 A (77 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2015/16 per program för elever från åk 9 läsåret 2014/15
Tabell 10 B (77 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2015/16 per program för elever från åk 9 läsåret 2014/15 (forts.), flickor
Tabell 10 C (77 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2015/16 per program för elever från åk 9 läsåret 2014/15 (forts.), pojkar
Tabell 11 A (70 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2015/16 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2014/15
Tabell 11 B (72 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2015/16 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2014/15 (forts.), flickor
Tabell 11 C (72 kB) Övergång till gymnasieskola läsåret 2015/16 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2014/15 (forts.), pojkar
Tabell 12 (48 kB) Övergång till gymnasieskolan läsåret 2015/16 för elever från åk 9 läsåret 2014/15, efter program och huvudman i gymnasieskolan
Senast granskad: 2015-09-28
Innehållsansvar: Utvärderingsavdelningen