Provresultat i grundskolan läsåret 2014/2015

Resultat från nationella prov i grundskolan presenteras på fyra olika nivåer: riks-, läns-, kommun- och skolnivå. Här finns uppgifterna på nationell nivå i tabellformat. I databasen SIRIS finns uppgifterna på alla nivåer.

 

 

Nationella prov i årskurs 3      

Tabell Innehåll - Riksnivå
Provres åk3 Tabell 1-3 (39 kB) Deltagande och provresultat för ämnesproven, av samtliga elever i årskurs 3 läsåret 2014/2015
Provres Åk 3 Tabell 4 (25 kB)

Provresultat för delproven i matematik i årskurs 3, av de som deltagit i årskurs 3, läsåret 2014/15

Provres Åk 3 Tabell 5 (26 kB) Provresultat för delproven i svenska i årskurs 3, läsåret 2014/15
Provres Åk 3 Tabell 6 (30 kB) Provresultat för delproven i svenska som andraspråk av de som deltagit i årskurs 3, läsåret 2014/15
Provres Åk 3 Tabell 7 (21 kB) Fördelning i procent över antal delprov där eleverna deltagit efter ämne i årskurs 3, läsåret 2014/15
Provres Åk 3 Tabell 8 (21 kB) Fördelning i procent över antal delprov där eleverna uppnått kravnivån för de elever som deltagit i alla delprov i respektive ämne i årskurs 3, läsåret 2014/15

 

Nationella prov i årskurs 6

                              Tabell 

Resultat i respektive ämnesprov.
Deltagande och fördelning av provbetyg
 

Provres Åk 6 Tabell 9 A-C (33 kB) Samtliga elever, resultat läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar
  Resultat fördelat på föräldrars utbildningsnivå, elever födda utomlands och huvudman.
Deltagande och fördelning av provbetyg
 

 

Provres Åk 6 Tabell 10 A-C (192 kB)
Svenska, resultat läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar

 

Provres Åk 6 Tabell 11 A-C (192 kB)
Svenska som andraspråk, resultat läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar

 

Provres Åk 6 Tabell 12 A-C (192 kB)
Matematik, resultat läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar

 

Provres Åk 6 Tabell 13 A-C (192 kB)
Engelska, resultat läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar

Natur- och samhällsorienterande ämnen blev under 2015 frivilliga för skolorna att använda i årskurs 6. I och med att proven blivit frivilliga samlas resultaten för dessa prov inte längre in till den officiella statistiken (läsåret 2013/2014 tabell 14-20).

 

Nationella prov i årskurs 9        

Tabell

Resultat i respektive ämnesprov
Deltagande och fördelning av provbetyg

Provres Åk 9 Tabell 21 A-C (32 kB) Samtliga elever, resultat för respektive ämne och delprov, läsåret 2014/15, totalt flickor och pojkar
Tabell

Resultat per ämne fördelat på föräldrars utbildningsnivå, elever födda utomlands och huvudman
Deltagande och fördelning av provbetyg
 

Provres Åk 9 Tabell 22 A-C (132 kB) Svenska, resultat läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar

 

Provres Åk 9 Tabell 23 A-C (132 kB)

Svenska som andraspråk, resultat läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar

 

Provres Åk 9 Tabell 24 A-C (133 kB)
Matematik, resultat läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar

 

Provres Åk 9 Tabell 25 A-C (133 kB)
Engelska, resultat läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar

 

Provres Åk 9 Tabell 26 A-C (56 kB)
Biologi, resultat läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar

 

Provres Åk 9 Tabell 27 A-C (56 kB)
Fysik, resultat läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar
Provres Åk 9 Tabell 28 A-C (56 kB) Kemi, resultat läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar
Provres Åk 9 Tabell 29 A-C (67 kB) Geografi, resultat läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar
Provres Åk 9 Tabell 30 A-C (67 kB) Historia, resultat läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar
Provres Åk 9 Tabell 31 A-C (67 kB) Religionskunskap, resultat läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar
Provres Åk 9 Tabell 32 A-C (67 kB) Samhällskunskap, resultat läsåret 2014/15, totalt samt för flickor och pojkar
Senast granskad: 2015-12-01
Innehållsansvar: Utbildningsstatistiksenheten