Snabbfakta

Snabbfakta om förskola, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem, skola och vuxenutbildning - svaren på de vanligaste frågorna om statistik.

Verksamheter och skolenheter hösten 2015

 • 9 774 förskoleenheter, varav 2 668 fristående förskoleenheter
 • 2 126 verksamheter inom pedagogisk omsorg, varav 730 i enskild regi
 • 1 150 öppna verksamheter (öppen förskola och öppen fritidsverksamhet), varav 189 i enskild regi
 • 4 239 fritidshem, varav 693 i enskild regi
 • 3 650 skolenheter i förskoleklass varav 587 drivs i fristående/enskild verksamhet
 • 4 845 skolenheter i grundskolan varav 827 är fristående
 • 626 skolenheter i grundsärskolan varav 38 är fristående
 • 9 specialskolor varav 5 regionskolor och 4 riksskolor
 • 279 skolenheter i gymnasiesärskolan varav 32 är fristående
 • 1 303 skolenheter i gymnasieskolan varav 443 är fristående
 • 18 skolenheter i 11 länder med svensk utbildning i utlandet

   

Barn och elever hösten 2015

 • 493 609 barn i förskola
 • 13 660 barn i pedagogisk omsorg
 • 461 871 elever i fritidshem
 • 116 312 elever i förskoleklass
 • 985 620 elever i grundskolan
 • 9 774 elever i grundsärskolan
 • 553 elever i specialskolan
 • 323 141 elever i gymnasieskolan  
 • 6 410 elever i gymnasiesärskolan
 • 4 245 elever i särskild utbildning för vuxna

Elever kalenderår 2015

 • 214 811 elever motsvarande 94 526 heltidsstuderande i kommunal vuxenutbildning
 • 138 386 elever i utbildning i svenska för invandrare

Antal lärare och personaltäthet hösten 2015

 • 102 352 anställda i förskola som arbetar med barn. Personaltätheten är 5,2 barn per årsarbetare
 • 2 955 anställda i pedagogisk omsorg. Personaltätheten är 4,6 barn per anställd
 • 35 852 anställda i fritidshem som arbetar med elever. Personaltätheten är 12,9 elever per anställd.
 • 93 600 lärare i tjänst på grundskolorna, lärartätheten är 12,2 elever per lärare, heltidstjänst
 • 32 700 lärare i tjänst på gymnasieskolorna, lärartätheten är 11,9 elever per lärare, heltidstjänst
 • 4 900 lärare i tjänst i komvux, lärartätheten år 2015/16 var 16,5 heltidsstuderande per lärare, heltidstjänst
 • 3 500 lärare i tjänst på sfi, lärartätheten 2015/16 var i genomsnitt 24,1 elever per lärare, heltidstjänst

Andel med pedagogisk högskoleexamen/utbildning (heltidstjänst) hösten 2015

 • 44,5 procent av personalen i förskola
 • 7,2 procent av personalen i pedagogisk omsorg
 • 79,4 procent av personalen i öppen förskola
 • 47,2 procent av personalen i fritidshem

Betygsresultat våren 2015

Grundskolan årskurs 9

 • 23,0 procent av de elever som slutade årskurs 9 i grundskolan saknade fullständiga betyg.
 • 14,4 procent av eleverna saknade behörighet att söka till gymnasieskolans nationella program.
 • Det genomsnittliga meritvärdet utifrån elevernas 16 bästa betyg var 217,1.
 • I ämnet matematik hade 10,4 procent inte godkända betyg (A-E).
 • I ämnet svenska hade 4,0 procent inte godkända betyg (A-E).
 • I ämnet svenska som andraspråk hade 35,9 procent inte godkända betyg (A-E).
 • I ämnet engelska hade 7,3 procent inte godkända betyg (A-E).

Grundskolan årskurs 6

 • 80,5 procent av eleverna i årskurs 6 uppnådde kunskapskraven (A-E) i alla ämnen de läst
 • 7,4 procent uppnådde inte kunskapskraven i ett ämne
 • 11,5 procent uppnådde inte kunskapskraven i två eller flera ämnen
 • mindre än 1 procent, omkring 576 elever, uppnådde inte kunskapskraven i något ämne.

Störst andel elever med godkända betyg (A-E) fanns i

 • Slöjd, 98,2 procent
 • Bild, 98,1 procent
 • Hem- och konsumentkunskap, 98,0 procent

Lägst andel elever med godkända betyg (A-E) fanns i

 • Svenska som andraspråk, 66,4 procent
 • Matematik, 91,3 procent
 • Modersmål, 92,2 procent
 • Engelska, 92,2 procent

Gymnasieskolan

 • Av de 84 073 elever som gick ut med avgångsbetyg från nationella program var det 88,5 procent som fick en gymnasieexamen, övriga fick ett studiebevis på 2500 betygsatta poäng.
 • Av de elever som lämnade gymnasieskolan med avgångsbetyg var det 70,5 procent som hade grundläggande behörighet till högskolan.
 • Den genomsnittliga betygspoängen bland elever med avgångsbetyg var 13,8 poäng.

Kostnader kalenderår 2015

 • Förskolan 68,2 miljarder kr
 • Fritidshem 16 miljarder kr
 • Grundskolan 97,1 miljarder kr
 • Grundsärskolan 4,2 miljarder kr
 • Gymnasieskolan 37,2 miljarder kr
 • Gymnasiesärskolan 2,9 miljarder kr
 • Komvux 4,4 miljarder kr
 • Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 2,6 miljarder kr Obs: exkl. annan anordnare

Kostnad per inskrivet barn/elev 2015

 • Förskolan 139 200 kr
 • Fritidshem 35 500 kr
 • Grundskolan 100 100 kr (97 000 kr exkl skolskjuts)
 • Grundsärskolan 487 800 kr (437 300 exkl skolskjuts)
 • Gymnasieskolan 114 900 kr (111 500 kr exkl skolskjuts)
 • Gymnasiesärskolan 422 500 kr (385 800 kr exkl skolskjuts)
 • Komvux 46 600 kr per heltidsstuderande
 • Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 37 500 kr Obs: exkl. annan anordnare
Senast granskad: 2016-09-15
Innehållsansvar: Avdelningen för analys