Nyhetsarkiv - Kolla källan

 • 2017-03-13

  Nytt material om säker internetanvändning

  Nu finns nytt material som ger dig och dina kollegor bättre förutsättningar att förstå elevernas sampel på nätet. Med hjälp av materialet kan du tillsammans med eleverna diskutera hur de kan undvika onödiga risker.

 • 2017-03-07

  Bli bättre på kritisk internetanvändning

  Inte alltid helt enkelt att veta vad är sant och vad är falskt. Bli bättre på kritisk internetanvändning. Ta del av vårt nya material tillsammans med dina kollegor.

 • 2017-03-01

  Danska elever ska lära sig källkritik med tjänsten Søgsmart

  Med tjänsten Søgsmart ska danska elever lära sig att systematiskt söka och värdera information från olika medier - under ledning av en lärare. Søgsmart finns nu bara årskurs 3-4, men från och med i höst kommer även elever i årskurs 5-6 och 7-9 ha tillgång till den.

 • 2016-11-16

  Utveckla digital kompetens

  Nu finns ny kompetensutveckling för dig som vill förbättra din undervisning med hjälp av digitala verktyg. Skolverket har också tagit fram material för både lärare och skolbibliotekarier kring kritisk användning av nätet.

 • 2016-11-14

  Hjälp elever att agera säkert och ansvarsfullt på nätet

  Det finns två guider som du kan använda tillsammans med dina elever. Den ena handlar om vad elever kan göra om någon mobbar dem på nätet. Den andra handlar om vad elever ska tänka på innan de publicerar inlägg på nätet.

 • 2016-09-21

  Bibliotekarien lär gymnasister söka klokt

  Med sina föreläsningar i sökkritik vill bibliotekarien Magdalena Paulsson ge eleverna en medvetenhet och ett kritiskt öga till information på internet.
  – Det är viktigare än att de får en uppsättning tekniska färdigheter, hur man ska gå till väga punkt för punkt, säger hon.

 • 2016-08-25

  Så får skolan använda andras material

  Guiderna reder ut vad som gäller när lärare och förskollärare använder andras bilder, filmer, tv- och radioprogram, musik och texter i skolan och på nätet.

 • 2016-08-25

  Hon forskar om elever och informationssökning

  Läs intervju med doktorand Cecilia Andersson

 • 2016-08-01

  Källkritik i bildämnet

  Intervju med lärare och med forskare.

 • 2016-06-20

  Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan

  Skolverket har nu tagit fram ett förslag för hur skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens ska tydliggöras i läroplanerna. Detta för att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle.