Nyhetsarkiv - Från skola till arbetsliv
2017-11-23

Förslag om att återinföra PRAO

Regeringen har lämnat förslag till riksdagen om obligatorisk prao. Enligt förslaget ska huvudmän för grundskolor och specialskolor ansvara för att anordna prao. I grundskolan ska prao omfatta minst tio dagar sammanlagt under årskurs 8 och 9. I specialskolan gäller samma omfattning som grundskolan, men för elever i årskurs 9 och 10.


2017-10-12

Ansök om att bli branschskola

Branschskola är ett nytt sätt att stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå. Den här satsningen ger elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till arbete. Skicka in ansökan senast 1 november.


2017-06-15

Många gymnasiala lärlingar får jobb

Nästan 1 200 före detta gymnasiala lärlingselever som fått del av Skolverkets statsbidrag har svarat på en enkätundersökning om vad de gör efter sin utbildning. 86 procent svarade att de har ett arbete ett och ett halvt år efter sin utbildning. De allra flesta arbetar inom den bransch som de utbildat sig i. Många svarar också att lärlingsutbildningen varit avgörande för att få jobb.


2017-04-03

Remiss: alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering

Som ett led i att stärka den digitala kompetensen i skolan lägger Skolverket snart ett förslag på hur alla gymnasieelever som går ett nationellt program ska kunna läsa programmering. Dessutom ska flera befintliga kurser revideras för att bättre spegla den tekniska utvecklingen och arbetsmarknadens behov. Lämna synpunkter på förslagen fram till den 2 maj.


2017-01-30

Så dokumenterar du kunskaper från yrkesintroduktion

Ladda ner Skolverkets publikation om hur du dokumenterar elevernas utbildning och yrkeskunnande. Här får du också se exempel på individuella studieplaner och gymnasieintyg. Materialet riktar sig främst till rektorer, skoladministratörer och lärare som arbetar på yrkesintroduktionsprogrammet.


2016-12-13

Statistik - Vad ungdomar gör efter gymnasieskolan

Nu finns ny statistik över vad ungdomar gör efter gymnasieskolan. Statistiken visar att det tredje året i gymnasieskolan var avgörande för etablering på arbetsmarknaden och vidare studier.


2016-12-01

Uppdrag om sysselsättning efter avslutade studier inom komvux

Redovisning av uppdrag om uppföljning av sysselsättning efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare.


2016-12-01

Yrkes EM i Göteborg 2016

Det är viktigt att göra väl underbyggda gymnasieval. Det bidrar till att elever blir mer motiverade. Därmed minskar risken för avhopp och byten av gymnasieprogram. För att öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft och få fler att söka yrkesprogrammen stod Skolverket bakom Yrkesutbildningens år 2016 och medverkade på Yrkes-EM i Göteborg den 1-3 december 2016.


2016-11-03

Ide´- och stödkonferens statsbidraget Främja lärling

Välkommen till Skolverkets lärlingscentrums konferens. Konferensen syftar till att inspirera och ge stöd till skolor att söka satsbidrag för att starta och vidareutveckla gymnasial lärlingsutbildning. Under dagen får du veta mer om hur du gör en bra ansökan, samt får möjlighet att inspireras av utvecklingsarbeten som bedrivits med medel från tidigare ansökningsomgångar. Vi kommer också att informera om en kampanj som producerats för att skapa intresse för gymnasial lärling inom industritekniska programmet.
Sista dag för anmälan är 9 december.