Remiss: Fordons- och transportprogrammet, gymnasieskolan och komvux, gymnasial nivå

Skolverket vill gärna få in synpunkter på ett förslag som handlar om nya ämnesplaner, upphävande av ämnesplaner och justerad programstruktur på fordons- och transportprogrammet.

Den föreslagna programstrukturen innehåller 16 nya ämnen och sammanlagt 32 kurser. De nya ämnena och kurserna som Skolverket föreslår avser endast förändringar inom inriktningarna och programfördjupningen. Programgemensamma ämnen och kurser påverkas däremot inte av förslaget.

Syftet med förändringarna är att skapa förutsättningar för en tidsenlig utbildning, bidra till att stärka elevernas möjligheter att fördjupa sig i olika teknikområden och underlätta rekryteringen av lärare.

Så lämnar du synpunkter

Skolverket vill ge remissinstanserna möjlighet att yttra sig över förslagen och särskilt de förslag som är relevanta för remissinstansen. Eventuella synpunkter bör vara Skolverket tillhanda senast den 6 december 2019. Skicka gärna svar som e-post till remiss-fordon.och.transport@skolverket.se eller till registrator@skolverket.se. Ange Skolverkets diarienummer 2019:979.

Kontakt

Har du frågor om remissen är du välkommen att kontakta Magnus Carlsson på Skolverket.
E-post: magnus.carlsson@skolverket.se
Telefon:
08-527 333 36