Timplan

Timplanen visar hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan olika ämnen.

Senast uppdaterad 28 juni 2019