Bedöma skriftlig förmåga

Här hittar du träningsmaterial för bedömning av skriftlig förmåga i årskurs 6. Materialet består av två skrivuppgifter, en berättande och en instruerande. Dessutom finns bedömda elevarbeten samt bedömningsmatris för svenska och svenska som andraspråk.

Bedömningen av de här uppgifterna utgår från de kunskapskrav för årskurs 6 som anges i kursplanen och från de bedömningsmatriser som ingår i bedömarträningsmaterialet. Bedömningsmatrisen för berättande text är identisk med den som ingår i ämnesprovet för berättande text. Bedömningsmatrisen för instruerande text har ingen motsvarighet i ämnesprovet, men det kommer att finnas en matris för det diskursiva skrivandet i ämnesprovet 2013, vare sig det är beskrivande, förklarande, instruerande eller argumenterande.

Med hjälp av matrisen bedöms elevers skrivande utifrån aspekterna koppling till uppgiften, språk och skrivregler. Slutligen görs en helhetsbedömning. Följ länken nedan för att läsa mer om aspekterna. 

Kommentarer till aspekterna i matrisen

Berättande text

Skrivuppgift - berättande text (95 kB) Elevlösning 1 Berättande (66 kB) Elevlösning 2 Berättande (66 kB) Elevlösning 3 Berättande (67 kB) Elevlösning 4 Berättande (96 kB) Kommentarer till de berättande texterna (71 kB) Bedömningsmatris för berättande text (132 kB)

Lärare samtalar

Till materialet om bedömning av berättande text finns det en film där lärare samtalar om några elevarbeten, samt resonerar om bedömning. 

Se det filmade samtalet (74,1 MB)

 

Instruerande text

Skrivuppgift - instruerande text (191 kB) Elevlösning 5 Instruerande (72 kB) Elevlösning 6 Instruerande (74 kB) Elevlösning 7 Instruerande (76 kB) Elevlösning 8 Instruerande (73 kB) Kommentarer till de instruerande texterna (70 kB) Bedömningsmatris för instruerande text (73 kB)

Senast granskad: 2016-02-18
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner