Tillgång till bedömningsportalen

I bedömningsportalen hittar du som lärare stöd för din bedömning i flera ämnen och kurser. Du hittar även kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper.

Vad finns i bedömningsportalen?

I bedömningsportalen finns fler olika typer av bedömningsstöd riktat till lärare i flera ämnen och kurser. Det finns enskilda uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar, diagnosmaterial och provmaterial. Det mesta av materialet i bedömningsportalen är tillgängligt för alla. En mindre del av materialet ligger skyddat bakom lösenord på grund av exempelvis sekretess och upphovsrätt. Provmaterial och uppgifter behöver vara okända för eleverna för att de ska fungera som ett gott stöd för din bedömning och betygssättning. Det är därför viktigt att du som lärare hanterar dessa material varsamt för att minimera risken för spridning.

En del material är skyddat

En del av bedömningsstöden ligger skyddade bakom lösenord på grund av sekretess eller av upphovsrättsliga skäl.  För att få åtkomst till det skyddade materialet krävs det att huvudmannen ger behörighet till rektorn för de skolenheter som huvudmannen är ansvarig för. Vänd dig i första hand till din rektor eller huvudman om du har frågor om din behörighet till bedömningsportalen. Huvudmannen är skolans ägare, det vill säga styrelsen till en fristående skola eller kommunen om det rör sig om en kommunal skola. 

Hur får du tillgång till bedömningsportalen?

Huvudmannen registrerar ett konto

Skolans huvudman registrerar sig genom att skicka ett mejl till Skolverket.

e-tjanster@skolverket.se

När huvudmannen registrerat sig och ansökan godkänts av Skolverket skapas ett konto och ett användarnamn och lösenord skickas till dennes e-postadress. I samband med detta skickas även en säkerhetsdosa till den adress som är registerad som huvudmannens arbetsplats, enligt SCB. Det kan vara en fysisk plats såsom en skola eller en box. Dosan skickas aldrig till huvudmannens privata adress. Om du som huvudman misstänker att det är fel adress som är registerad hos SCB ska du höra av dig till dem. Från att huvudmannen registerat sig tar det ca 1-2 veckor innan säkerhetsdosan kommer.

När huvudmannen har tillgång till användarnamn, lösenord och säkerhetsdosa kan hon eller han logga in och administrera sina skolor. Huvudmannen kopplar sedan en rektor till var och en av dessa skolor.

Rektorn eller provadministratören registrerar lärarna

När huvudmannen lagt till en rektor till en skola får rektorn ett användarnamn och ett lösenord av huvudmannen. Rektorn behöver ytterligare inloggningsuppgifter i form av en matris. Allt lämnas fysiskt ifrån huvudmannen.

När rektorn har dessa uppgifter kan hon eller han logga in och registrera lärare och välja vilka ämnen lärarna ska ha åtkomst till i Bedömningsportalen. Rektorn kan också välja att lägga upp provadministratörer som i sin tur registrerar lärarna. Provadministratörerna får lösenord via rektorn för att kunna registrera lärare som ska få tillgång till materialet i portalen. Lärarna får sina inloggningsuppgifter via från rektorn eller provadministratören.

Återaktivera konton efter sommaren

En lärarens behörighet till bedömningsportalen gäller endast under ett läsår. Rektorn behöver återaktivera lärarnas konton efter den 1 augusti varje år. När kontona är återaktiverade kan lärarna använda sina inloggningsuppgifter för att logga in i bedömningsportalen på samma sätt som tidigare. 

Senast granskad: 2016-09-26
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner