Vanliga frågor om bedömningsportalen

Här hittar du svar på vanliga frågor om bedömningsportalen och det behörighetssystem för e-tjänster som huvudman och rektor använder för att lärare ska få tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen.

De flesta bedömningsstöd är tillgängliga för alla och kräver därför ingen inloggning. En del material är dock lösenordskyddade på grund av provsekretess, upphovsrätt eller integritetsskäl. 

Lärare får tillgång till skyddat material i bedömningsportalen genom en delegeringsprocess. Varje roll i processen har en viss behörighet och varje användare ska tilldelas en personlig inloggning. Här följer en beskrivning av processen.

Du som är lärare

Läraren får sina inloggningsuppgifter från skolans rektor eller provadministratör. Läraren kan sedan logga in och få tillgång till skyddat material i bedömningsportalen.

Vanliga frågor och svar från dig som är lärare

Du som är rektor eller provadministratör

Rektorn registrerar skolenhetens lärare och vilka ämnen varje lärare ska ha tillgång till i bedömningsportalen. Därefter lämnar rektorn inloggningsuppgifter till lärarna (användarnamn och lösenord). Lärarna kan sedan logga in i den lösenordsskyddade delen av bedömningsportalen. Om rektorn vill delegera den här uppgiften kan rektorn registrera en provadministratör som får åtkomst till e-tjänster och på så sätt kan administrera lärarnas inloggningar. Provadministratören kan precis som rektorn registrera lärare till bedömningsportalen och förse lärare med inloggningsuppgifter. Provadministratören får möjlighet att göra allt som rektorn kan göra i behörighetssystemet för e-tjänster bortsett från att ta bort en lärares konto. Provadministratören får sina inloggningsuppgifter (användarnamn, lösenord och matris) från rektorn.

Vanliga frågor och svar från dig som är rektor Vanliga frågor och svar från dig som är provadministratör

Du som är huvudman

Det är skolenhetens huvudman som kopplar rektorer till de skolenheter som huvudmannen har ansvar för enligt Statistiska centralbyråns (SCB) skolenhetsregister. När huvudmannen har registrerat sig får hon eller han sina inloggningsuppgifter och en inloggningsdosa från Skolverket. Huvudmannen lämnar sedan inloggningsuppgifter till skolans rektor (användarnamn, lösenord och inloggningsmatris) så att rektorn kan logga in i behörighetssystemet för e-tjänster. 

Vanliga frågor och svar från dig som är huvudman

Senast granskad: 2017-08-24
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner