Du som är huvudman

Som huvudman har du åtkomst till behörighetssystemet e-tjänster. Genom tjänsten kan du koppla rektorer till respektive skolenhet. Du delger även rektorer inloggningsuppgifter för att de ska kunna logga in och registrera lärare till bedömningsportalen.

 1. Jag är ny kontaktperson för huvudmannen. Hur får jag inloggningsuppgifter till behörighetssystemet?

  Alla inloggningar och dosor är personliga. Som huvudmannens nya kontaktperson måste du registrera dig för att få egna inloggningsuppgifter och en egen dosa. Detta gör du genom att skicka en ansökan till oss. Meddela om ansökan avser registrering av ny eller ytterligare huvudman. Ange vilken huvudman det gäller och dina kontaktuppgifter. Skolverket kommer då att skicka ett informationsbrev och en registreringskod via post till den adress som finns registrerad i SCB skolenhetsregister.

  Kontakta oss

  När du sedan registrerat dig som huvudman och ansökan godkänts av Skolverket skapas ett konto. Ett användarnamn och ett lösenord skickas samtidigt till din e-postadress. I samband med detta skickas även en inloggningsdosa till den adress som är registrerad som huvudmannens arbetsplats, enligt SCB:s register. Om du som huvudman tror att det är fel adress som är registerad hos SCB ska du höra av dig till dem. Från att du registerat dig tar det ungefär 1-2 veckor innan inloggningsdosan kommer.

  När du har fått användarnamn, lösenord och en dosa kan du logga in i behörighetssystemet för e-tjänster och administrera samtliga skolenheter samt koppla en rektor till var och en av dessa enheter.
   

 2. Varför är den här personen registrerad som huvudman?

  När vi skickade ut informationsbrev om bedömningsportalen så adresserades det till den huvudman och adress som fanns i SCB:s skolregister. Vilka personer som är registrerade som kontaktpersoner för huvudmannen är något huvudmannen själv avgör. Om huvudmannen vill ändra eller ta bort kontaktpersoner måste detta meddelas.

  Kontakta oss