Du som är provadministratör

Som provadministratör har du tillgång till behörighetssystemet för e-tjänster. Med hjälp av tjänsten kan du registrera och administrera lärarnas inloggningar till bedömningsportalen.

 1. Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter till behörighetssystemet?

  Det är skolans rektor som förser dig med nytt lösenord och/eller ny matris. Det är samma användarnamn som gäller och det skrivs alltid ut tillsammans med lösenordet.

 2. Jag har fått ett konto från min rektor och försöker logga in i bedömningsportalen men det går inte?

  Som provadministratör gäller din inloggning enbart till behörighetssystemet för e-tjänster och det är där du kan registrera lärare till bedömningsportalen.

  Gå direkt till E-tjänster

 3. Hur gör jag som provadministratör för att få tillgång till material i bedömningsportalen?

  Som provadministratör har du enbart åtkomst till behörighetssystemet för e-tjänster där du kan administrera lärarens åtkomst till bedömningsportalen.

  Bedömningsstöd som finns publicerat i bedömningsportalen är avsett för lärare. Om du som provadministratör även är lärare och behöver ta del av bedömningsstöd i den lösenordsskyddade delen så kan du registrera dig själv som lärare i e-tjänster och sedan logga in i bedömningsportalen som lärare.

 4. Jag kan logga in i behörighetssystemet för e-tjänster men får felkod 31/meddelande om att mitt konto är inaktivt?

  Som provadministratör har du, precis som lärare, tidsbegränsad åtkomst till e-tjänster vilket innebär att ditt konto kan ha inaktiverats. Det är din rektor som återaktiverar ditt konto. När kontot är aktiverat igen så är det samma användarnamn, lösenord och inloggningsmatris som gäller. 

 5. Vår skolenhet har fått en ny rektor. Vad händer med alla lärare som den tidigare rektorn har registrerat?

  Inga konton påverkas av att en ny rektor registrerats av huvudmannen. Lärare kan fortsätta logga in som vanligt i bedömningsportalen och provadministratören kan fortsätta administrera och registrera nya lärare i E-tjänster. 

 6. Måste jag återaktivera lärarnas konton eller fungerar deras inloggningar från förra året?

  Alla lärare har tidsbegränsad åtkomst på max ett läsår till bedömningsportalen. Du som provadministratör eller skolans rektor återaktiverar deras konton efter den 1 augusti varje år. När kontona återaktiverats gäller aamma användarnamn och lösenord.

 7. Varför kan jag inte ta bort konton?

  Det är bara skolans rektor som har behörighet att ta bort konton. Som provadministratör kan du göra allt som rektorn kan göra förutom att ta bort konton.  

 8. Jag har råkat registrera samma lärare två gånger. Hur tar jag bort dubbletten?

  Eftersom det är endast är skolans rektor som kan radera konton så behöver du vända dig till henne eller honom för att få hjälp med detta. Rektorn ska radera det kontot vars första siffra är lägst.

 9. Jag kan inte se hela inloggningsmatrisen på skärmen?

  Som provadministratör får du alla inloggningsuppgifter från din rektor. Du loggar alltså först in med användarnamn och lösenord. Därefter fyller du i tre matriskoordinater som du läser av från den inloggningsmatris du fått av din rektor.

  De matriskoordinater som syns på skärmen är bara ett exempel och kan inte användas.