Du som är rektor

Som rektor har du tillgång till behörighetssystemet för e-tjänster. Med hjälp av tjänsten kan du registrera och administrera lärarnas inloggningar till bedömningsportalen.

 1. Jag är ny rektor på en skola. Hur får jag och lärarna på skolan inloggning till bedömningsportalen?

  Bedömningsportalen riktar sig till lärare. Där samlar vi bedömningsstöd i flera ämnen och kurser. 

  Behörighetssystemet för e-tjänster är det system där du som rektor och/eller en provadministratör kan administrera lärarnas inloggningar till bedömningsportalen. Som rektor får du dina inloggningsuppgifter (användarnamn, lösenord och inloggningsmatris) av skolenhetens huvudman. Inloggningsuppgifterna använder du för att logga in i behörighetssystemet för e-tjänster. I detta system har du som rektor behörighet att administrera, registrera och tilldela lärare behörighet till bedömningsportalen. Har du inte fått inloggningsuppgifter behöver du kontakta din huvudman.

  Gå direkt till E-tjänster

 2. Vem hos huvudmannen ska jag kontakta?

  Om du är osäker på vem som är kontaktperson hos huvudmannen kan du skicka e-post till vår support.

  Kontakta oss

 3. Jag kommer inte in i bedömningsportalen?

  Som rektor har du enbart tillgång till behörighetssystemet för e-tjänster. Om du saknar inloggningsuppgifter så behöver du vända dig till skolenhetens huvudman. 

  Gå direkt till E-tjänster

  Du kan inte logga in i bedömningsportalen med dessa inloggningsuppgifter. Om du som rektor vill få tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen kan du registrera dig själv som lärare i behörighetssystemet för e-tjänster och därefter logga in i bedömningsportalen som lärare.

 4. Vem ska jag vända mig till för att få inloggningsuppgifter till behörighetssystemet för e-tjänster?

  Om du behöver nya inloggningsuppgifter så ska du vända dig till din huvudman som kan generera ett nytt lösenord och/eller en ny inloggningsmatris till dig. Ditt användarnamn är densamma.

  Om du inte vet vem som är kontaktperson hos din huvudman så kan du kontakta vår support så mejlar vi dig namn och kontaktuppgifter.

  Kontakta oss

 5. Jag kan inte se hela inloggningsmatrisen på skärmen?

  Som rektor får du alla inloggningsuppgifter från skolans huvudman. Du loggar alltså först in med användarnamn och lösenord. Därefter fyller du i tre matriskoordinater som du läser av från den inloggningsmatris du fått på utskrift av din huvudman.

  De matriskoordinater som syns på skärmen är bara ett exempel och kan inte användas.

 6. Måste jag återaktivera lärarnas konton igen eller fungerar deras inloggning från förra året?

  Ja, alla lärare har tidsbegränsad åtkomst på max ett läsår till bedömningsportalen. Du som rektor eller skolans provadministratör måste återaktivera deras konton en gång per läsår (efter den 1 augusti varje år). När kontona är återaktiverade ska samma användarnamn och lösenord fungera.

 7. Jag försöker logga in i bedömningsportalen för att registrera lärare men kommer inte in?

  Som rektor registerar du dina lärare i behörighetssystemet för e-tjänster. Genom tjänsten kan du administrera och ta fram inloggningsuppgifter till lärarna. De inloggningsuppgifter som lärarna får använder de för att logga in i bedömningsportalen.

  Gå direkt till E-tjänster

 8. Hur registrerar jag lärare till bedömningsportalen?

  I behörighetssystemet för e-tjänster registrerar du lärare till bedömningsportalen och ger lärarna behörighet till de ämnen som dem undervisar i. Bedömningsportalen har ingen koppling till lärarens lärarlegitimation. Du som rektor kan alltså ge en lärare behörighet till ett ämne i bedömningsportalen, oavsett om läraren är behörig att undervisa i ämnet eller inte.  

  Gå direkt till E-tjänster

 9. Hur gör jag med personal som inte längre jobbar på skolan?

  När en lärare avslutar sin tjänst på skolan så behöver du som rektor aktivt ta bort kontot. Ett provadministratörskonto går inte att radera utan kan enbart inaktiveras.

 10. Jag har registrerat lärare till bedömningsportalen men de kommer ändå inte åt material i den lösenordsskyddade delen?

  Som rektor behöver du registrera och aktivt ge lärare behörigheter i de ämnen som lärarna undervisar i. Det här gör du i samma process som registreringen. Du kan också lägga eller ta bort behörigheter i efterhand genom att klicka på lärarens namn i behörighetssystemet för e-tjänster.

  Gå direkt till E-tjänster

 11. Hur gör jag som rektor inom vuxenutbildning/introduktionsprogrammet för att mina lärare ska få tillgång till bedömningsstöd för grundskolan?

  Vilka material du som rektor kan ge lärare tillgång till grundar sig på hur huvudmannen har registrerat skolan. Är skolan registrerad som en gymnasieskola så får lärare på skolan endast tillgång till bedömningsstöd för gymnasial utbildning.

  Individuella programmet/vuxenutbildning/introduktionsprogram/IM kan i dagsläget inte ta del av de skyddade bedömningsstöd som är framtagna för grundskolan. Detta eftersom det inte finns någon teknisk lösning för programmet att ta del av annat än bedömningsstöd för gymnasial utbildning. Vi hoppas kunna hitta en lösning så att även dessa skolformer kan komma åt lösenordsskyddat bedömningsstöd för grundskolan.

  Mycket av materialet i bedömningsportalen är öppet för alla att använda och för att komma åt det krävs ingen inloggning.