Bedömningsstöd i bild

I ämnet bild finns två bedömningsstöd. Ett för dig som undervisar elever i årskurs 6 och ett material för dig som undervisar elever i årskurs 7-9. Båda bedömningsstöden finns i Skolverkets bedömningsportal och består av dels skriftligt, dels filmat material.

Bedömningsstöd i årskurs 6

För dig som undervisar i bild i årskurs 6 finns ett bedömningsstöd som är tänkt att bidra till en diskussion om hur bedömning och betygssättning i bild kan gå till i skolan. Materialet presenterar resonemang om bedömningens roll i undervisningen. Det innehåller även kommenterade och bedömda elevexempel.

Bedömningsstöd i bild i årskurs 6 (Skolverkets bedömningsportal)

I den här filmen väcker fyra bildlärare frågor och dilemman som ofta uppstår i bildlärarens vardag. 


Bedömningsstöd i årskurs 7-9

Bedömningsstödet består av elevexempel med tillhörande stöd för bedömning samt ett avsnitt med teoretiska perspektiv. Syftet med materialet är att bidra till en mer likvärdig bedömning och betygssättning i ämnet. 

Bidrar till diskussioner och ger exempel

Bedömningsstödet är tänkt att kunna bidra till diskussionen om hur bedömning i bild kan gå till på den egna skolan. Här presenteras därför resonemang om bedömningens roll i undervisning och i planeringen av undervisningen.

Bedömningsstöd i bild i årskurs 9 (Skolverkets bedömningsportal)

I den här filmen diskuterar några lärare undervisning och bedömning i ämnet bild. 

Senast granskad: 2015-03-09
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner