Bedömningsstöd i dans

Här hittar du ett bedömningsstöd för ämnet dans i förberedande dansarutbildning i årskurs 6 och 9. Du hittar även bedömningsstöd i dansteknik för yrkesdansare, klassisk balett 1 och modern nutida dans 1.

Bedömningsstöd i förberedande dansarutbildning

Syftet med bedömningsstödet är att konkretisera delar av kunskapskraven för att skapa bättre förutsättningar för en likvärdig bedömning och betygssättning av ämnet.

Årskurs 6 och 9

I materialet exemplifieras delar av kunskapskraven med avsikt att stödja läraren vid betygsättningen. De förtydligande exemplen i årskurs 6 beskriver elevprestationer i genren klassisk balett. I årskurs 9 utgör exemplen elevprestationer i genren modern nutida dans.

Ladda ner: Bedömningsstöd dans i dansförberedande dansarutbildning årskurs 6 (136 kB) Ladda ner: Bedömningsstöd i dans i förberedande dansarutbildning årskurs 9 (140 kB)


Bedömningsstöd i dansteknik för yrkesdansare

De här bedömningsstöden tar sin utgångspunkt i ämnesplanen för Dansteknik för yrkesdansare. Syftet är att konkretisera delar av ämnesplanen för att skapa bättre förutsättningar för en likvärdig bedömning och betygssättning i ämnet.

Klassisk balett 1

I materialet exemplifieras delar av kunskapskraven med avsikt att stödja läraren vid betygsättningen. De förtydlingande exemplen beskriver elevprestationer i klassisk balett.

Ladda ner: Bedömningsstöd i klassisk balett 1 (141 kB)

Modern nutida dans 1

I materialet förtydligas och exemplifieras delar av kunskapskraven med avsikt att stödja läraren vid betygsättningen. De förtydliganden exemplen beskriver elevprestationer i modern nutida dans.

Ladda ner: Bedömningsstöd i modern nutida dans 1 (229 kB)

Senast granskad: 2014-12-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner