Kommentarmaterial till kunskapskraven i fysik

Som stöd för bedömning i fysik finns ett skriftligt kommentarmaterial till kunskapskraven. Kommentarmaterialen ska ge förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade. Materialet kompletteras med ett diskussionsunderlag samt två filmer och kan med fördel användas som underlag för studiedagar eller vid sambedömning.

Kommentarmaterialet är inriktat på bedömning av förmågorna att:

  • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, och
  • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

I diskussionsunderlaget finns förslag på arbetsgång och förslag på hur man kan använda sig av filmerna och kommentarmaterialet som stöd för att diskutera kunskapskravens värdeord. Avsikten med materialet är att lärare som bedömer elevers prestationer i årskurs 4- 6 och 7-9 ska finna stöd för sitt bedömningsarbete.

Kommentarmaterialet och diskussionsunderlaget finns endast som pdf och går inte att beställa.


Ladda ner materialen

Kommentarmaterial till kunskapskraven i fysik Diskutera: Kunskapskravens värdeord i fysik


Filmer

Att bedöma diskussioner i fysik

Filmen visar hur en lärare introducerar en diskussion utifrån frågeställningarna: Är snön tyngre när det töar än när det är riktigt kallt ute? Blir snön tyngre på taket när den smälter? Därefter får vi se fyra elever som genomför ett problemlösande samtal.

 

Samtal i klassrummet

I filmen berättar forskaren Anne Palmér om olika typer av smågruppssamtal. Hon beskriver också hur man som lärare kan bedöma och ge elever möjligheter att genom problemlösande samtal utveckla och visa sina kunskaper om begrepp, modeller och teorier i fysik.

Senast granskad: 2015-06-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner