Bedömningsstöd i geografi

Som stöd för bedömning i ämnet geografi i grundskolan finns dels ett bedömningsstöd som består av ett tidigare nationellt prov, dels ett kommentarmaterial till kunskapskraven i geografi.

Bedömningsstöd i form av prov i årskurs 4–6

Som stöd för bedömning och betygssättning i geografi i årskurs 4–6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar proven Människa och natur i samspel och En global värld i vår bedömningsportal. Där finns även ett tidigare nationellt prov i geografi i årskurs 6 som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning. 

För att du ska få åtkomst till materialet krävs inloggning till bedömningsportalen. 

Gå direkt till materialet i bedömningsportalen Läs om hur du får tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen


Kommentarmaterial till kunskapskraven

Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för hur kunskapskraven i geografi i grundskolan är konstruerade. Materialet ger även förslag på vilka bedömningsaspekter lärare kan använda för att bedöma kvaliteten i elevernas resonemang, sambandsbeskrivningar och begreppsanvändning.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i geografi

Senast granskad: 2017-04-26
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner