Bedömningsstöd i hem- och konsumentkunskap

I hem- och konsumentkunskap, årskurs 7-9, finns ett bedömningsstöd i form av två prov med tillhörande stöd för bedömning.

Bedömningsstöd i hem- och konsumentkunskap

I bedömningsstödet ingår två provmaterial, Den hållbara lunchen och En hållbar tacokväll. På olika sätt prövar de elevernas kunskaper och förmågor att välja och motivera sina val, genomföra dem samt resonera om konsekvenser av val med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. Till respektive provmaterial finns häften med lärarinformation och bedömningsmaterial. Du hittar provmaterialen i vår bedömningsportal. 

Film till ett av proven

Till provet Den hållbara lunchen finns en film som du får åtkomst till om du har loggat in i bedömningsportalen. 

Bedömningsstöd i hem- och konsumentkunskap

Senast granskad: 2015-03-02
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner